Zdieľať

Licencovaná pôrodná asistentka: Kedy na ňu máte nárok?

Pôrod je náročnou skúškou pre každú matku, bez ohľadu na to, či je prvorodička, alebo nie. Každej žene preto dobre padne, ak má po boku niekoho, ktorá jej v „tých“ chvíľach poskytne oporu.

Union zdravotná poisťovňa myslí na špecifické potreby žien tehotných, žien po pôrode aj novorodencov. Preto ako jediná zdravotná poisťovňa uhrádza zdravotnú starostlivosť vo forme pôrodnej asistencie. 

Kedy by sme mali uvažovať o pôrodnej asistentke?

Prečo je pôrodná asistentka veľkou pomocou?

Môže pôrodná asistentka zasiahnuť do priebehu pôrodu?

Čo je to pôrodná asistencia

Ide o komplexnú starostlivosť, určenú ženám vo vyšších štádiách tehotenstva, počas pôrodu, aj po ňom. Veľmi často ju volia ženy, ktoré chcú rodiť doma alebo alternatívnym (neštandardným) spôsobom. 

Pôrodná asistencia je nápomocná aj v bežnom nemocničnom prostredí. Najčastejšie ju využívajú prvorodičky, ale často aj skúsenejšie ženy, ktoré majú nejaké komplikácie alebo obavy o zdravie plodu, či o to vlastné. 

Pôrodná asistencia je jednoducho dobrou pomocou pre všetky tehotné ženy, ktoré potrebujú väčšiu istotu a psychickú oporu. A v čom teda spočívajú kompetencie pôrodnej asistentky?

O čo sa stará pôrodná asistentka: 

 • úzko spolupracuje s ambulantným gynekológom, pôrodníkom, alebo iným ošetrujúcim lekárom – aby spolu minimalizovali riziko vzniku závažných komplikácií a dosiahli maximálnu bezpečnosť liečby,

 • dbá o zdravie matky a dieťaťa – počas tehotenstva, počas pôrodu, aj v období šestonedelia,

 • pripravuje ženu na pôrod – konzultuje s ňou jej priania, konfrontuje ju s realitou, 

 • nachádza najvhodnejšie spôsoby tlmenia bolesti pri pôrode – s ohľadom na zdravotný stav matky,

 • počas pôrodu kontroluje stav matky a dieťatka – dokonca môže zasiahnuť do priebehu pôrodu,

 • pomáha pri pooperačnom zotavovaní ženských pohlavných orgánov (ak nesúviseli s pôrodom),

 • pomáha pri problémoch s dojčením,

 • radí s výberom personálu, ktorý bude na pôrodnej sále. 

Pôrodná asistentka nie je dula

Pojmy pôrodná asistentka a dula si zvyknú mamičky často zamieňať, preto si ich objasnime. Skúsená dula je skvelou oporou pre rodiacu ženu, pretože vie psychicky podporiť, poradiť, navigovať, aj motivovať. No hoci je špeciálne vyškolená na to, aby efektívne sprevádzala matku pri pôrode, jej pomoc je orientovaná skôr na emocionálnu a psychickú stránku. 

Dula nemá zdravotnícke vzdelanie, nemôže zasahovať do kompetencií zdravotníkov na sále, ani do priebehu pôrodu. Mimochodom, viete, aký je pôvodný význam slova dula? Je to z gréckeho doula, čo znamená osobnú otrokyňu ženy.

Pôrodná asistentka je viac ako dula

Licencovaná pôrodná asistentka má vyššie odborné zdravotnícke vzdelanie v odbore (bakalárske, magisterské alebo doktorandské). Zvyčajne je zamestnaná priamo v nemocnici. Je oprávnená, aby poskytla plnohodnotnú odbornú a psychickú starostlivosť tehotným a rodiacim ženám, alebo ženám po pôrode

Licencovaná pôrodná asistentka má kompetencie, aby v prípade potreby odviedla pôrod sama.

Otecko pri pôrode asistentku nenahradí

Dnes je taký trend, že „chcem mať pri pôrode otca dieťaťa“. Mnohým ženám sa to páči, najmä prvorodičkám. Ale lekári z toho nie sú nadšení. Navyše, mnoho žien je nakoniec sklamaných, lebo očakávali nesplniteľné. 

Myslieť si, že partner je ideálnym spoločníkom v každej situácii, je trochu naivné. Lekári by vedeli rozprávať o prípadoch, keď sa museli postarať ešte aj o otecka, ktorý nielenže mamičku nepodporil, ale sám pôrod nezvládol, lebo mu prišlo zle, čím partnerke iba spôsobil stres navyše. 

Mnohé mamičky, ktoré to zažili, vám potvrdia, že muži jednoducho nie sú stavaní na „pozorovanie“ pôrodu. Napriek populárnemu trendu, väčšina žien stále vníma pôrod ako výsostne ženskú záležitosť. 

Samozrejme, sú aj výnimky, keď muž skvele podporí partnerku v ťažkej chvíli. Avšak, otec nikdy nenahradí licencovanú pôrodnú asistentku. Okrem toho, nemá kompetencie, aby akokoľvek zasahoval.

Pôrodná asistentka nie je zadarmo, ale…

Za pomoc pôrodnej asistentky sa platí, pretože je všeobecne považovaná za nadštandard. Ak ste však poistená v ZP Union, máte výhodu. Ako jediná zdravotná poisťovňa na Slovensku prepláca služby pôrodnej asistencie. Dá sa povedať, že v Unione najkomplexnejšie myslia na potreby tehotných žien, resp. žien po operáciách pohlavných orgánov. 

Kedy a koľkokrát môžete využiť služby pôrodnej asistentky?

Každá žena, ktorá je poistená v UNION ZP, môže využiť služby pôrodnej asistentky celkovo 5x, a to buď pred pôrodom (od 20. týždňa tehotenstva), alebo počas neho. 

V období šestonedelia (do 6 týždňov od pôrodu), alebo krátko po operácii ženských pohlavných orgánov, môžete službu licencovanej pôrodnej asistentky využiť 2x.

Službu licencovanej pôrodnej asistentky môžete taktiež využiť 2x v rámci starostlivosti o novorodenca v domácom prostredí.

Kde mám hľadať pôrodnú asistentku?

Pôrodné asistentky, s ktorými má Union zdravotná poisťovňa zmluvu, sú mamičkám k dispozícii vo všetkých krajoch Slovenska. Tu nájdete ich zoznam: Licencovaná pôrodná asistencia

Viac informácii dostanete aj na telefónnom čísle 0850 003 333, alebo písomne na adrese union@union.sk

UNION ZP ponúka pre mamičky a ich ratolesti mnoho ďalších výhod, viac informácií nájdete tu: Union Výhody pre mamičky.  

Odbornú kontrolu zabezpečila MUDr. Petra Straková, gynekologička s atestáciou z gynekológie a pôrodníctva.

Zdroje: union.sk, zena.sme.sk, gravifit.sk

 
0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia