Zdieľať

Profesorka Kolenová: Deti s rakovinou liečime rovnako ako na najlepších zahraničných pracoviskách

dieťa s onkologickým ochorením
dieťa s onkologickým ochorením
V rozhovore si prečítate:

Aké sú najčastejšie onkologické ochorenia u detí?

Vysvetlíte nám v úvode, ako vzniká rakovina u detí?

Podstata vzniku rakoviny je rovnaká ako aj u dospelých – bunka sa zmenou výbavy svojej DNA zmení tak, že sa vymkne spod kontroly a nekontrolovateľne sa množí. Jednoznačné príčiny zmien výbavy DNA tzv. mutácií v bunke u detí nie sú známe. Pravdepodobne ide o nahromadenie zmien z viacerých príčin.

Podstata vzniku rakoviny u detí je stále predmetom výskumu. Pre rodičov je to však veľmi dôležitá otázka, pretože často hľadajú chybu v sebe. Snažíme sa ich uistiť, že nie sú vinní za ochorenie u svojho dieťaťa, a že v súčasnosti nie sú dostupné žiadne preventívne opatrenia, ktorými by sa mu dalo predísť.

Ktoré onkologické ochorenia sú u detí najčastejšie? Pri ktorých príznakoch by mali rodičia spozornieť?

Najčastejšie sú akútne leukémie, rakovina krvi. Medzi časté úvodné príznaky patria bolesti nožičiek, kĺbov, teplota, únava, bledosť, modriny, infekcia, zväčšenie lymfatických uzlín, prípadne zväčšenie bruška alebo úbytok hmotnosti. Príznak môže byť len jeden, alebo sa príznaky môžu kombinovať.

Ďalej sú veľmi časté nádory mozgu. Spozornieť je potrebné pri bolestiach hlavy, častom zvracaní, poruchách rovnováhy, zraku, sluchu alebo reči.

Pri tzv. solídnych nádoroch často príznaky závisia od lokalizácie nádoru. Môže ísť napr. o nezvyčajnú hrčku alebo opuch. Ak má dieťa napr. nevysvetliteľnú horúčku, dlhodobú stratu energie a zhoršujúci sa klinický stav, treba myslieť na nádorové ochorenie.

Pri všetkých týchto príznakoch je dôležité navštíviť pediatra a v prípade podozrenia je dôležité, aby bol pacient liečený v detskom onkologickom centre.

Prof. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD., prednostka Kliniky detskej hematológie a onkológie
Zdroj: Deťom s rakovinou

Úspešnosť liečby rakoviny u detí na Slovensku

Akú úlohu hrajú pri detských onkologických ochoreniach dedičnosť a životný štýl?

Dedičnosť v prípade detských onkologických ochorení predstavuje podľa aktuálnych štúdií cca osem až desať percent. Vplyv životného štýlu je u malých detí otázny. Samozrejme, je vhodné zdravý životný štýl vštepovať deťom, ale skôr ako prevenciu onkologických ochorení v dospelosti.

Koľko detí a s akou úspešnosťou sa u vás lieči? Je liečba na Slovensku rovnako kvalitná ako v zahraničí?

V detskom veku sú počty nových prípadov ročne pomerne stabilné. Na Slovensku ročne ochorie na rakovinu približne stopäťdesiat až dvesto detí. Z nich sa viac ako polovica lieči na našej klinike. Pri liečbe zohráva čas kľúčovú rolu, preto sa liečba rakoviny nemôže a nedá odložiť. Čím skôr sa s ňou začne, tým väčšia je šanca na úspešné vyliečenie. Šanca na vyliečenie na Slovensku závisí od viacerých faktorov – presný podtyp ochorenia a štádium v akom sa začalo dieťa liečiť. Celkovo môžeme povedať, že osem z desiatich detí sa vylieči.

Naša klinika prešla veľmi náročným a detailným externým medzinárodným auditom, kde zahraniční špecialisti posudzovali, do akej miery sa naša starostlivosť zameriava na potreby pacienta a jeho rodiny.

Sledovali oblasť diagnostiky, liečebný postup v kontexte medicíny založenej na vedeckých poznatkoch, zameriavali sa ďalej na štandardné procesy, ktoré zabezpečujú kvalitu a bezpečnosť pacienta. Jednou z podmienok bola aj spolupráca kliniky s rodičovskou a pacientskou organizáciou. Tú u nás reprezentuje nezisková organizácia Deťom s rakovinou.

Je dôležité, aby sme brali zohľadňovali aj pohľad a názor našich pacientov a ich rodičov. Od 1. decembra 2022 sme oficiálne zaradení do európskej siete ako plnohodnotný člen ERN PaedCan. Sme prvým pracoviskom na Slovensku, ktoré splnilo takú náročnú certifikáciu, takže detskí onkologickí pacienti dostanú rovnakú liečbu ako deti v Nemecku alebo Švajčiarsku.

Atoms/icons/80/grey-green/prebabatka-80

Vrátenie doplatkov za lieky pre deti

Aj pri bežnej viróze či chrípke, v lekárni často doplatíte desiatky eur. Vaše doplatky za lieky a dietetické potraviny pre deti preplácame bez akéhokoľvek finančného limitu.

Ako dlho sa liečia detskí onkologickí pacienti?

Je liečba detských onkologických pacientov podobná ako u dospelých? Ako dlho trvá liečenie dieťaťa s rakovinou?

Závisí to od toho, o aké ochorenie, štádium a jednotlivé markery ide. Liečba môže trvať len mesiac, pol roka alebo dva až tri roky. V liečbe sa používa chemoterapia, chirurgická liečba, ožarovanie fotónmi alebo protónmi, biologická liečba, cielená biologická liečba… Veľmi dôležitá je podporná liečba ako je liečba bolesti, zvracania, transfúzie, nutričná podpora, antiinfekčná liečba a komplexná psycho-sociálno-spirituálna podpora.

Zvládnuť nádorové ochorenie je extrémne náročné aj z pohľadu psychiky. Ako to zvládajú deti a ich rodičia? Ako správne o tejto téme hovoriť?

U detí to závisí od ich veku a tiež od reakcie a podpory ich rodičov, na zázemí, z ktorého pochádzajú. Malé deti sa na začiatku boja, potrebujú uistenie a bezpečie svojej mamy, otca alebo blízkej osoby.

Väčšina malých detí predškolského veku sa pomerne dobre adaptuje. Majú u nás škôlku, pani učiteľky, nájdu si kamarátov. Mnohé deti u nás majú druhý domov. Deti staršieho školského veku a adolescenti si už viac uvedomujú, čo všetko im rakovina vzala. Chýba im normálny život. Okrem iného dostupnosť informácií na sociálnych sieťach a rôznych stránkach je taká široká, že si nemôžeme dovoliť nechať dieťa bez informácií. Majú strach. Pre ne je dôležité, že im neklameme. Potrebujeme si získať ich dôveru.

Rodičom citlivo, empaticky, ale zároveň otvorene a profesionálne. Vo väčšine prípadov, v čase príchodu na našu kliniku už rodina vie alebo tuší, že ich dieťa má rakovinu. Pre každého je to šok. Mnohí ani nevnímajú a ani si neuvedomujú, čo im spočiatku hovoríme. Práve preto prvé dni sa ich najmä snažíme podporovať. Venujú sa im naši lekári, sestry, psychológovia, nemocničná kaplánka, sociálna pracovníčka a zástupcovia neziskovej organizácie Deťom s rakovinou.

V priebehu týždňa si spolu sadneme na takzvaný prvý veľký rozhovor a porozprávame sa. Prítomní sú ošetrujúci lekár alebo lekárka, ďalej lekár špecialista, ktorý je v rámci kliniky zodpovedný za konkrétnu diagnózu, vedúca sestra a psychológ. Rodine sa snažíme vysvetliť, čo všetko ich čaká počas liečby a aj to, ako fungujeme na klinike, ako ich vieme podporiť.

Riešime, ako napr. deti jedia, či majú strach, tí starší pacienti sa často boja, že zomrú, a preto rodičom zdôrazňujeme, aké je dôležité využiť psychologickú podporu. Je to úplne normálna súčasť detskej onkológie, vysvetľujeme im, že psychológovia sú dôležití a sú tu pre nich. Zdôrazňujeme tiež, že to ako pacientov liečime, nie je o jednom lekárovi, ale o celom tíme, aj o medzinárodných liečebných postupoch a spolupráci. Liečime deti rovnako, ako to robia na tých najlepších pracoviskách v zahraničí.

Poistenie onkologických chorôb vás finančne podrží, aby ste sa mohli plne sústrediť na liečbu. Navyše získate overenie diagnózy a poistenie detí na zmluve rodiča zadarmo.

Mýty a dezinformácie o rakovine detí

Ktoré najčastejšie mýty sa týkajú rakoviny u detí?  Stretávate sa s požiadavkami rodičov na alternatívnu liečbu, prípadne s nejakými dezinformáciami, ktoré nemajú s medicínou založenou na dôkazoch nič spoločné?

Asi najväčším mýtom je, že rakovina u dieťaťa znamená smrť. Nie je to tak až v osemdesiatich percentách prípadov. Alternatívna liečba nebýva často predmetom diskusií s rodičmi alebo pacientami. Stretávame sa s tým zriedkavo. Empatická komunikácia, pochopenie príčin, prečo takto rodičia uvažujú a vysvetľovanie možností modernej liečby a prognózy, sú vhodnými nástrojmi, ako čo najviac znížiť riziká, aby boli deti liečené alternatívnymi metódami.

Často sú to skôr otázky na podporu imunitu a na rôzne produkty. Aj pri tejto téme sme rezervovaní, závisí od toho, do akej miery prešiel daný produkt vedeckým výskumom. Za najdôležitejšie považujeme šírenie osvety, edukáciu verejnosti a aj profesionálov, v čom nám veľmi pomáha nezisková organizácia Deťom s rakovinou.

Atoms/icons/80/grey-green/info-80

Tip od nás

Podporiť n. o. Deťom s rakovinou môžete na: Deťom s rakovinou n.o. (detomsrakovinou.sk) 

Martina Harsanyiova

CESTUJTE S NAJLEPŠÍM POISTENÍM UNIONU

Som Angie, váš nový anjel strážny. Letím k vám s najlepším cestovným poistením Unionu. Odteraz cestujete pod mojimi krídlami.

VYHRAJTE iPHONE 14 A 115 ĎALŠÍCH CIEN

Aktualizujte si svoje kontaktné údaje a potvrďte marketingový súhlas. Ste v hre o:

  • iPhone 14;
  • dovolenové poukážky v hodnote 285 eur;
  • 20 eur do kníkupectva Martinus. 

Naše ambície v oblasti vedenia spoločnosti

Vykonávať naše podnikanie v transparentným a udržateľným spôsobom

  • Udržateľné investície a obchodné operácie.
  • Voľba obchodných partnerov, ktorí tiež kladú dôraz na udržateľnosť.
  • Prevádzkovať naše podnikanie transparentným a udržateľným spôsobom.
  • Chrániť informácie a dáta našich klientov a partnerov pred ich zneužitím tým, že zabezpečujeme bezpečnosť našich digitálnych riešení a služieb.
  • Budovať otvorenú, inovatívnu a etickú korporátnu kultúru.
  • Prevencia a odhaľovanie korupcie a úplatkárstva prostredníctvom školeného interného tímu.
  • Vyžadovanie tohto prístupu aj od partnerov formou zmluvných dojednaní.