Zdieľať

Aké očkovania potrebujú vaše deti

ake ockovania potrebuju vase deti

Pre rodiča neexistujú dôležitejšie stvorenia, ako sú jeho deti. A každý dobre vie, že ani zraniteľnejšie. V Union zdravotnej poisťovni sme si toho veľmi dobre vedomí, preto robíme pre zdravie najmenších členov rodiny všetko, čo je v našich silách.

ake ockovania potrebuju vase deti

Povinné očkovanie – kedy a koľko

Úlohou očkovania je ochrániť novorodenca pred infekčnými chorobami, ktoré v minulosti spôsobovali vysokú úmrtnosť čerstvo narodených detí. V súčasnosti sa na Slovensku v rámci povinného očkovania podávajú tri vakcíny:

 • Hexavalentná (šesťzložková) vakcína, ktorá chráni deti pred 6 ochoreniami: diftéria (záškrt), tetanus, pertussis (čierny kašeľ), ďalej proti invazívnym hemofilovým infekciám, poliomyelitíde (detskej obrne) a hepatitíde (žltačke) typu B.
 • Pneumokoková konjugovaná vakcína chráni pred najzávažnejšími ochoreniami spôsobenými pneumokokmi.
 • MMR vakcína – trojzložková vakcína proti vírusovým ochoreniam osýpok, mumpsu a rubeoly.

Harmonogram očkovania dieťaťa

 • 3. mesiac života: prvá dávka očkovania proti chorobám: záškrt, tetanus, čierny kašeľ, vírusová hepatitída B, invazívne hemofilové infekcie, detská obrna (DTaP-VHB-HIB-IPV), pneumokokové invazívne ochorenia.
 • 5. mesiac života: druhá dávka očkovania proti vyššie spomenutým chorobám.
 • 11. mesiac života: tretia dávka očkovania proti vyššie spomenutým chorobám.
 • 15. mesiac (najneskôr do 18. mesiaca života): základné očkovanie proti osýpkam, mumpsu a ružienke (MMR).
 • 6. rok života: preočkovanie chorôb záškrt, tetanus, čierny kašeľ a detská obrna.
 • 11. rok života: preočkovanie chorôb osýpky, mumps, ružienka (MMR).
 • 13. rok života: preočkovanie chorôb záškrt, tetanus, čierny kašeľ, detská obrna.

Ide o povinné očkovania, ktoré by malo absolvovať každé dieťa kvôli vlastnej bezpečnosti, ale aj kvôli nenarušeniu kolektívnej ochrany pred týmito chorobami.

Union vám pomôže aj s odporúčanými očkovaniami

Okrem povinných sú mimoriadne dôležité aj očkovania, ktoré patria do kategórie odporúčaných. Ich aplikáciu zákon nevyžaduje, ale ide o ochranu pred chorobami, ktoré sú buď vysoko infekčné s ťažkým priebehom liečby (rotavírusy), alebo o choroby, ktorých následky si pacient často nesie celý život (kliešťová encefalitída alebo hepatitída A).

V Unione si uvedomujeme dôležitosť týchto vakcín a závažnosť jednotlivých ochorení, obzvlášť v prípade našich najmenších, preto vám pomôžeme s uhradením vakcín pri nasledujúcich odporúčaných očkovaniach:

Starostlivosť o zdravie dieťaťa, samozrejme, nekončí očkovaním, preto sme pre vás a vaše deti pripravili aj množstvo ďalších benefitov. Od zapožičania monitora dychu a pohybu novorodenca Nanny cez vyšetrenia na predchádzanie zbytočnému užívaniu antibiotík až po vyšetrenie potravinovej intolerancie a veľa ďalších.

0 %
Zľava
Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Pozrite si tiež, čo sme v Unione pripravili 
pre budúcich rodičov a bábätká.

0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia