Žiadosti a tlačivá

Poskytovateľ

Tlačivá a formuláre

Všeobecné

Žiadosť o uzatvorenie/rozšírenie zmluvy  docx

Čestné vyhlásenie VLD k zazmluvneniu INR  pdf

Čestné vyhlásenie o výške úväzku  

Tlačivá ku zmluve o PZS

Žiadosť o uzatvorenie/rozšírenie zmluvy  docx

Čestné vyhlásenie VLD k zazmluvneniu INR  pdf

Čestné vyhlásenie o výške úväzku