Žiadosti a tlačivá

Poskytovateľ

Pripočitateľné položky DRG

Všeobecné

Zoznam pripočitateľných položiek DRG

Pripočítateľné položky DRG od 01.01.2022  xlsx