Žiadosti a tlačivá

Poskytovateľ

Pripočitateľné položky DRG

Všeobecné

Zoznam pripočitateľných položiek DRG

Pripočítateľné položky DRG od 1. 1. 2024  xlsx

Pripočítateľné položky DRG od 1. 3. 2023  xlsx

Pripočítateľné položky DRG od 1. 6. 2022  xlsx

Pripočítateľné položky DRG od 01.01.2022  xlsx

Pripočítateľné položky DRG od 1. 1. 2021  xlsx