Žiadosti a tlačivá

Poskytovateľ

eRecept

Všeobecné

erecept predpis v ambulancii  pdf

Kontroly pri vytváraní preskripčných a dispenzačných záznamov

eRecept kontroly pri vytvarani preskripcnych a dispenzacnych zaznamov  pdf

Výdaj v lekárni

Manuál erecept - výdaj v lekárni_dec2020  pdf

Predpis v ambulancii

erecept predpis v ambulancii  pdf