Atoms/icons/24/grey/info-24

Vážení partneri, dňa 6. decembra 2023 budú niektoré naše IT systémy nedostupné približne od 18:00 do 18:30 h. V prípade, že budete mať problém s dostupnosťou našich služieb aj po tomto čase, kontaktujte, prosím, vašich partnerov u nás.

Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií

Výhody v poliklinike Bezručova

S poliklinikou Bezručova od jej začiatku úzko spolupracujeme, vďaka čomu majú naši poistenci a poistenky k dispozícii prvotriedne služby zdravotnej starostlivosti.
Union obrázky (3)
Union obrázky (3)

Čo od nás dostanete?

Aby bola zdravotná starostlivosť pre vás čo najdostupnejšia, máme zazmluvnené široké spektrum špecializácií zdravotnej starostlivosti, rovnako ako aj široké spektrum medicínskych výkonov vrátane výkonov jednodňovej zdravotnej starostlivosti. Aj vďaka tomu sa nám darí nadväzovať spoluprácu s nadštandardnými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti ako je Poliklinika Bezručova. V spolupráci s poliklinikou Bezručova u nás získate:

Čo treba splniť?

Poistite sa za 3 minúty
priamo v mobile

Vďaka digitálnemu podpisu nemusíte už nikam chodiť, ani na nikoho čakať.
Našu online prihlášku podpíšete priamo v mobile.

Ako na to?

Union zdravotná poisťovňa, a.s. si vyhradzuje právo na zmeny poskytovaných výhod.