Atoms/icons/24/grey/info-24
Doplň text. 
Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií

SMS či email pripomienka každej preventívnej prehliadky, na ktorú máte nárok

S nami už nikdy nezabudnete na žiadnu preventívnu prehliadku u lekára, na ktorú máte zo zákona nárok. SMS či emailovú službu Preventívna pripomienka si môžete aktivovať bezplatne.
Preventivna pripomienka

Čo je preventívna pripomienka

Preventívna pripomienka je bezplatná služba pre poistencov Union zdravotnej poisťovne, a. s., ktorou vám SMSkou alebo e-mailom pripomenieme, že je vhodné pre vaše zdravie absolvovať preventívnu prehliadku. 

 

Kto môže využívať službu Preventívna pripomienka?

Každý poistenec Union zdravotnej poisťovne, a.s. starší ako 18 rokov. Ak máte dieťa mladšie ako 18 rokov, Preventívna pripomienka bude adresovaná na Vás ako zákonného zástupcu dieťaťa. Ak má Vaše dieťa menej ako 3 roky, o nároku na preventívne prehliadky Vás budeme informovať formou knižky – Sprievodca prevenciou zdravia, ktorú zasielame poštou spolu s preukazom poistenca.

 

Kde si môžete Preventívnu pripomienku aktivovať?

 • na portáli Union zdravotnej poisťovne v čase od 08:00 hod. do 16:00 hod. počas pracovných dní
 • telefonicky na zákazníckom centre Union zdravotnej poisťovne 0850 003 333
 • osobne na ktoromkoľvek kontaktnom mieste Union zdravotnej poisťovne, a.s.

 

Pripomenieme vám, na čo máte nárok

a) Preventívna všeobecná prehliadka

 • poistenec nad 18 rokov raz za dva roky (darcovia krvi raz za rok)
 • komplexné vyšetrenie všetkých orgánových systémov, kontrola stavu očkovania (napr. tetanus), vyšetrenie tlaku krvi a pulzu a kontrola hmotnosti
 • súčasťou preventívnej prehliadky sú aj laboratórne vyšetrenia : moč chemicky, močový sediment, glykémia, kreatinín a krvný obraz vrátane trombocytov
 • súčasťou vyšetrení je u mužov palpačné vyšetrenie prostaty.

b) Preventívna stomatologická prehliadka

 • poistenec mladší ako 18 rokov raz za pol roka
 • poistenec starší ako 18 rokov raz za rok
 • tehotné ženy dvakrát počas jedného tehotenstva
 • súčasťou preventívneho vyšetrenia je odborná prehliadka chrupu, paradontu, mäkkých tkanív ústnej dutiny, kontrola medzičeľustných vzťahov a vzájomného postavenia zubov, zubných náhrad, dentálnej hygieny a hygienických návykov.

c) Preventívna urologická prehliadka

 • muž nad 50 rokov raz za 3 roky
 • súčasťou prehliadky je fyzikálne vyšetrenie, palpačné vyšetrenie prostaty cez konečník, palpačné vyšetrenie semeníkov, ultrazvukové vyšetrenie prostaty a laboratórne vyšetrenie moču na sediment, kreatinín a onkomarker – PSA.

d) Preventívna gynekologická prehliadka

 • žena nad 18 rokov alebo od prvého tehotenstva raz ročne
 • prehliadka je zameraná na včasnú diagnostiku onkologického ochorenia
 • súčasťou prehliadky je palpačné vyšetrenie prsníkov, vaginoskopia a kolposkopia, odber výteru a cytologické vyšetrenie a odbery na hematologické a biochemické vyšetrenia
 • žena nad 40 rokov má nárok raz za 2 roky na mamografiu oboch prsníkov
 • súčasťou preventívnej prehliadky je poskytnutie potrebného poradenstva.

e) Preventívna starostlivosť v materstve

 • žena počas tehotenstva
 • raz mesačne počas tehotenstva a raz do 6 týždňov po pôrode.

f) Preventívna detská (pediatrická) prehliadka

 • 9-krát od prvého roku dieťaťa (z toho najmenej 3 prehliadky do 3 mesiacov veku)
 • raz vo veku 18 mesiacov
 • raz za 2 roky od troch do pätnástich rokov dieťaťa.

 

Kedy dostanete Preventívnu pripomienku?


Preventívnu pripomienku dostanete vždy za sledované obdobie 1x za pol roka, kedy náš systém vyhodnotí čerpanie vašich preventívnych prehliadok a podľa vášho nároku na preventívne prehliadky vám ich pripomenie.

Služba Preventívna pripomienka je platná pre nových poistencov Union zdravotnej poisťovne, a.s., od 1. januára nasledujúceho kalendárneho roku, v ktorom mu vznikol platný zmluvný vzťah s Union zdravotnou poisťovňou, a.s.

Novinka: Od 1. 1. 2022 zvyšujeme príspevky na zuby a oči. Spolu vám dáme až 300 €

Na ošetrenie u zubára 100 € a ďalších 50 € na dentálnu hygienu. Je na vás, či využijete príspevok naraz alebo po častiach.
Atoms/icons/80/grey-green/zub-80
Na okuliarové rámy pre deti 70 € a ďalších 80 € na vyšetrenia očí.