Uzatváranie zmlúv s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti

Všeobecné informácie Union zdravotná poisťovňa, a. s. (ďalej „Union ZP“) je povinná uzatvárať zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti: Atoms/icons/24/green/arrow_box -24 s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti najmenej v rozsahu verejnej minimálnej siete poskytovateľov, Atoms/icons/24/green/arrow_box -24 s každým poskytovateľom všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ak má uzatvorenú dohodu o poskytovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti najmenej s jedným jej poistencom, […]

Oznamy pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

DRG v Union zdravotnej poisťovni VLD – Záznam k vykazovaniu pripočítateľnej položky EDU AVLS – VLD – Záznam k vykazovaniu pripočítateľnej položky EDU Dotazník k výkonom súvisiacim s edukáciou pacienta v diabetologickej ambulancii Zoznam kategorizovaného ŠZM s maximálne stanovenou cenou PP platný od 1. 1. 2022 Stanovisko k aktuálnej situácii v súvislosti s ochorením COVID-19 […]

Tlačivá a formuláre

Vyplňte žiadosť o uzatvorenie/zmenu zmluvy online Je to jednoduchšie a rýchlejšie! Vyplniť online Návrhy INZULINOVA PUMPA Navrh ziadosti o udelenie generalneho suhlasu NAVRH LIECBA V CUDZINE Čestné vyhlásenia Čestné vyhlásenie – IVF.rtf Cestne vyhlasenie VLD k zazmluvneniu INR Cestne vyhlasenie k IVF Cestne vyhlasenie o vyske uvazku RTF Cestne vyhlasenie o vyske uvazku PDF Žiadosti […]

Neodkladná zdravotná starostlivosť

Postup pri potvrdzovaní a úhrade neodkladnej zdravotnej starostlivosti poskytovanej poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, ktorí nemajú uzavretú zmluvu s Union zdravotnou poisťovňou, a.s. Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorí nemajú s Union zdravotnou poisťovňou, a.s. (ďalej len „zdravotná poisťovňa“) uzavretú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti (ďalej len „nezmluvní poskytovatelia“) majú nárok len na úhradu za poskytnutú neodkladnú zdravotnú starostlivosť […]

Úhrada registrovaných nekategorizovaných liekov

Zoznam liekov, ktoré sú v SR registrované, ale nie sú zaradené v Zozname kategorizovaných liekov, ktorý vydáva MZ SR. Skupinový súhlas s úhradou z verejného zdravotného poistenia pre tieto lieky udeľuje zdravotná poisťovňa na žiadosť PZS, resp. hlavného odborníka pre konkrétnu oblasť (napr. kardiológiu, onkológiu, vnútorné lekárstvo,…). Individuálny súhlas s úhradou z verejného zdravotného poistenia […]

Úhrada neregistrovaných liekov povolených MZ SR

Zoznam liekov, ktoré nie sú v SR registrované a podliehajú predchádzajúcemu súhlasu MZ SR s ich terapeutickým použitím. Skupinový súhlas s úhradou z verejného zdravotného poistenia pre tieto lieky udeľuje zdravotná poisťovňa na žiadosť PZS resp. hlavného odborníka pre konkrétnu oblasť (napr. kardiológiu, onkológiu, vnútorné lekárstvo,…). Individuálny súhlas s úhradou z verejného zdravotného poistenia pre […]