Preventívna prehliadka aktívných športovcov do 18 rokov

Preventivna prehliadka pre sportovcov do 18 rokov

Nižšie sa dočítate: Pre koho je príspevok určený Aktívni športovci do veku 18 rokov (resp. ich zákonní zástupcovia) môžu požiadať o vykonanie preventívnej prehliadky u telovýchovného lekára určenej pre túto kategóriu mladých ľudí. Príspevok je určený pre športovkyne a športovcov aktívnych v organizovanom športe do dovŕšenia 18. roku. Ako prebieha prehliadka Preventívnu prehliadku organizovaných aktívnych športovcov vykonáva raz ročne lekár […]

Nezaopatrení rodinní príslušníci a ich poistenie

Nižšie sa dočítate: Ak sa rozhodnete odísť do iného členského štátu Európskej únie, krajiny Európskeho hospodárskeho priestoru alebo Švajčiarska, nárok na verejné zdravotné poistenie sa posudzuje aj u vašich nezaopatrených rodinných príslušníkov. Posudzuje sa ich situácia či už ostali bývať na Slovensku alebo s vami odišli do cudziny. Kto je nezaopatrený rodinný príslušník (NRP) Nezaopatrený […]