Odvody za odmeny členov volebných a referendových komisií

Platenie odvodov za výkon funkcií vo volebných a referendových komisiách Na základe novely zákona  č. 595/2003 Z. z.  o dani z príjmov účinnej od 01.01.2016 dochádza k zmene v platení preddavkov na poistné z odmien vyplácaných za výkon funkcie vo volebných a referendových komisiách. Príjmy vyplatené ako odmena za výkon funkcie predsedu, člena a zapisovateľa volebnej komisie, predsedu, člena a zapisovateľa komisie pre referendum a sčítacieho […]

Odvody za dlhodobo nezamestnaných

Atoms/icons/16/grey/plus-16 Atoms/icons/16/grey/plus-16 Výnimka odvodov pri zamestnávaní dlhodobo nezamestnaných Výnimka odvodov do zdravotnej poisťovne pri zamestnávaní dlhodobo nezamestnaných. Od 1.11.2013 sa novelou zákona o sociálnom poistení, ktorá sa premietla do zákona o zdravotnom poistení, zaviedla výnimka pri zamestnávaní dlhodobo nezamestnaných občanov.  Uvedení zamestnanci budú zvýhodnení pri odvodoch do zdravotnej poisťovne, to znamená, že za zamestnanca s odvodovým […]

Tlačivá a formuláre

Pre platiteľov odvodov na Verejné zdravotné poistenie Oznámenie o odklade splatnosti preddavku Oznámenie o odklade splatnosti preddavku v dôsledku COVID-19 za obdobie 3/2020.pdf Oznámenie o príjmoch Oznámenie o príjmoch za rok 2019.pdf Oznámenie o príjmoch za rok 2019.pdf Oznamenie o prijmoch za rok 2018 Oznamenie poistenca platitela poistneho 092018.pdf oznamenie o prijmoch 2017 word oznamenie […]

Online pobočka

Bezplatná služba pre poistencov a partnerov Union zdravotnej poisťovne, ktorá slúži na rýchlu a pohodlnú komunikáciu so zdravotnou poisťovňou

Archív informácií o platení poistného

Rok 2018 Rok 2017 Rok 2016 Rok 2015 Rok 2014 Rok 2013 Rok 2012 Rok 2011 Rok 2010 Archív informácií o platení poistného pre rok 2018 Všeobecné poistné podmienky Platné: od 15.06.2018 Platné: 01.11.2014 – 31.12.2015 Platné: 01.01.2014 – 31.10.2014 Koľko platiť? Podľa zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a […]

Kalkulačka preddavkov pre SZČO

KALKULAČKA PREDDAVKOV PRE SZČO Kalkulačka preddavkov pre SZČO Vyplňte, prosím, údaje vo formulári a zistite výšku mesačných preddavkov v roku 2022. Výpočet je len informatívny. Základné údaje Čiastkový základ dane za rok 2020 EUR Výdavky na povinné zdravotné poistenie za rok 2020 EUR Výdavky na povinné sociálne poistenie za rok 2020 EUR Samostatná zárobková činnosť […]