Bydlisko v EÚ a práca na Slovensku

Nižšie sa dočítate: Ak ste ekonomicky činnou osobou alebo poberateľom dôchodku na území Slovenskej republiky, ale bydlisko máte v inom členskom štáte Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru alebo Švajčiarska a chcete mať nárok na plnú zdravotnú starostlivosť v členskom štáte bydliska, musíte požiadať svoju príslušnú zdravotnú poisťovňu o vydanie nárokového dokladu (ND) S1/S072 SK (do […]

Liečba v zahraničí

Bola vám v zahraničí poskytnutá zdravotná starostlivosť alebo zvažujete liečbu za hranicami? Existuje niekoľko typov zdravotnej starostlivosti, ktoré môžete absolvovať v zahraničí a ktoré sú uhrádzané z verejného zdravotného poistenia. Liečba v zahraničí vám už bola poskytnutá Plánujete liečbu v zahraničí Ak plánujete liečbu v zahraničí a chcete, aby bola preplatená z verejného zdravotného poistenia, […]

Poskytnutá zdravotná starostlivosť v zahraničí

Poskytnuta potrebna liecba v zahranici

Nižšie sa dočítate: Boli ste ošetrení v zahraničí? Počas návštevy alebo pobytu v zahraničí sa môže stať, že potrebujete náhle navštíviť lekára alebo absolvovať akútne ošetrenie. Nižšie nájdete informácie o už poskytnutej liečbe v zahraničí. Pokiaľ zdravotnú starostlivosť v zahraničí plánujete, viac informácii sa dozviete na stránke Plánovaná zdravotná starostlivosť v zahraniční. Potrebná zdravotná starostlivosť […]

Odchod do zahraničia

Nižšie sa dočítate: Čo treba vybaviť pri odchode do zahraničia? Pri odchode do zahraničia, či už do iného členského štátu Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP – Nórsko, Lichtenštajnsko, Island) a Švajčiarska alebo do krajiny mimo EÚ, vám verejné zdravotné poistenie na území Slovenska zaniká, ak odchádzate z dôvodu: Členský štát EÚ, EHP alebo Švajčiarsko […]

Plánovaná zdravotná starostlivosť v zahraničí

Planovana liecba v zahranici

Nižšie sa dočítate: Plánujete liečbu alebo ošetrenie v zahraničí? Liečbu alebo ošetrenie môžete absolvovať aj v zahraničí. V takomto prípade potrebujete vedieť, na ktoré ošetrenie je potrebný predchádzajúci súhlas zdravotnej poisťovne a ktoré ošetrenie môžete absolvovať aj bez tohto súhlasu, aby vám bolo preplatené z verejného zdravotného poistenia. Pokiaľ vám už potrebná zdravotná starostlivosť v […]

Návrat zo zahraničia

Nižšie sa dočítate: Čo treba vybaviť pri návrate zo zahraničia? V prípade, ak ste ukončili zamestnanie, samostatnú zárobkovú činnosť (SZČO) alebo dlhodobý pobyt v členskom štáte Európskej únie, v krajine Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP – Nórsko, Lichtenštajnsko, Island), Švajčiarsku alebo niektorej z tretích krajín, alebo ste prestali spĺňať podmienky nezaopatreného rodinného príslušníka (NRP), vzniká vám […]