Doplnkové poistenie

Poistenie batožiny, stretu s divou zverou, asistečných služieb a úrazu.
Totálna flexibilita pri positení vašeho vozidla.

Auto
Motocykel
Prívesný vozík
Unimotor Auto
Unimotor Motocykel
UniMotor prívesný vozík
UniMotor vozidlá nad 3,5 tony