Atoms/icons/40/grey-red/batozina-40

Doplnkové poistenie batožiny vo vozidle

Poistenie kryje škody, ktoré vznikli poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou batožiny posádky poisteného vozidla, ku ktorým došlo počas prepravy vozidlom. 

Z poistenia batožiny sú vylúčené mobilné telefóny, tablety, notebooky, hotovosť, platobné karty, umelecké predmety, lieky, zvieratá a rastliny.

Poistná suma je uvedená v poistnej zmluve a je najvyššou hranicou poistného plnenia. Limit poistného plnenia pre jednu vec je uvedený v poistnej zmluve.

Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ku ktorým došlo na Slovensku a na geografickom území celej Európy.

Atoms/icons/40/black/chcem_nahlasit_skodovu_udalost-40

Batožina musí byť uložená v uzamknutom batožinovom priestore vozidla a nesmie byť viditeľná zvonku.

Doplnkové poistenie "Doplnkové poistenie batožiny vo vozidle" možete skombinovať s týmito hlavnými poisteniami

Auto
Motocykel
Prívesný vozík
Unimotor Auto
Unimotor Motocykel
UniMotor prívesný vozík
UniMotor vozidlá nad 3,5 tony
 • Atoms/icons/40/grey-red/search_nenajdene-40

  Neobsahuje žiadne doplnkové poistenia

 • Atoms/icons/40/grey-red/search_nenajdene-40

  Neobsahuje žiadne doplnkové poistenia

 • Atoms/icons/40/grey-red/search_nenajdene-40

  Neobsahuje žiadne doplnkové poistenia

 • Atoms/icons/40/grey-red/search_nenajdene-40

  Neobsahuje žiadne doplnkové poistenia