Doplnkové poistenie skiel na aute

Atoms/icons/40/grey-red/auto-40

Doplnkové poistenie skiel sa vzťahuje na poškodenie alebo zničenie skla čelného a zadného okna, skiel bočných okien motorového vozidla, pokiaľ je sklo pripevnené k motorovému vozidlu spôsobom stanoveným výrobcom. Rovnako musí byť sklo motorového vozidla v čase dojednania tohto doplnkového poistenia v nepoškodenom stave.

Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, z ktorých nie je súčasne uplatňovaný nárok na poistné plnenie z havarijného poistenia a zároveň na udalosti, ku ktorým došlo na území Európy v geografickom zmysle.

Doplnkové poistenie "Doplnkové poistenie skiel na aute" možete skombinovať s týmito hlavnými poisteniami

Auto
Motocykel
Prívesný vozík
Unimotor Auto
Unimotor Motocykel
UniMotor prívesný vozík
UniMotor vozidlá nad 3,5 tony
 • Atoms/icons/40/grey-red/search_nenajdene-40

  Neobsahuje žiadne doplnkové poistenia

 • Atoms/icons/40/grey-red/search_nenajdene-40

  Neobsahuje žiadne doplnkové poistenia

 • Atoms/icons/40/grey-red/search_nenajdene-40

  Neobsahuje žiadne doplnkové poistenia

 • Atoms/icons/40/grey-red/search_nenajdene-40

  Neobsahuje žiadne doplnkové poistenia