Atoms/icons/40/grey-red/batozina-40

Batožina

Poistenie kryje škody, ktoré vznikli poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou batožiny, ku ktorým môže dôjsť pri preprave vozidlom. 

Poistenie batožiny kryje veci osobnej spotreby, ktoré prepravujete v aute:

Z poistenia batožiny sú vylúčené mobilné telefóny, tablety, notebooky, hotovosť, platobné karty, umelecké predmety, lieky, zvieratá a rastliny.

Na plnení škodovej udalosti sa spolupodieľate sumou vo výške 15 eur. 
Výška poistného plnenia je najviac 1 000 eur, pričom na jednu vec je maximálna suma plnenia 350 eur.

Poistenie je platné na Slovensku a v celej Európe.

Atoms/icons/40/black/chcem_nahlasit_skodovu_udalost-40

Batožina musí byť uložená v uzamknutom batožinovom priestore
vozidla a nesmie byť viditeľná zvonku.

Atoms/icons/40/black/chcem_nahlasit_skodovu_udalost-40

Batožina musí byť uložená v uzamknutom batožinovom priestore vozidla a nesmie byť viditeľná zvonku.

Doplnkové poistenie "Batožina" možete skombinovať s týmito hlavnými poisteniami

Auto
Motocykel
Prívesný vozík