Doplnkové poistenie auta proti krádeži

Doplnkové poistenie vozidla pre prípad krádeže vás ochráni ak vám ukradnú auto vrátane štandardnej a doplnkovej výbavy. 

Pre vozidlá s celkovou hmotnosťou do 3 500 kg vrátane je poistený povinný zabezpečiť vozidlo proti odcudzeniu podľa podmienok uvedených v osobitných dojednaniach.

Pre vozidlá s celkovou hmotnosťou od 3 501 kg je poistený povinný zabezpečiť vozidlo imobilizérom, alebo autoalarmom, mechanickým zabezpečením alebo vyhľadávacím systémom.

Atoms/icons/40/black/chcem_nahlasit_skodovu_udalost-40

Poistenie je platné na Slovensku a na geografickom území Európy. 

Doplnkové poistenie "Doplnkové poistenie auta proti krádeži" možete skombinovať s týmito hlavnými poisteniami

Auto
Motocykel
Prívesný vozík
Unimotor Auto
Unimotor Motocykel
UniMotor prívesný vozík
UniMotor vozidlá nad 3,5 tony
 • Atoms/icons/40/grey-red/search_nenajdene-40

  Neobsahuje žiadne doplnkové poistenia

 • Atoms/icons/40/grey-red/search_nenajdene-40

  Neobsahuje žiadne doplnkové poistenia

 • Atoms/icons/40/grey-red/search_nenajdene-40

  Neobsahuje žiadne doplnkové poistenia

 • Atoms/icons/40/grey-red/search_nenajdene-40

  Neobsahuje žiadne doplnkové poistenia