Doplnkové poistenie činnosti pracovného stroja

Atoms/icons/40/grey-red/poist_pre_vybrane_porty-40

Poistenie kryje škody na poistenom motorovom vozidle priamo alebo nepriamo zapríčinené, spôsobené alebo vzniknuté výkonom pracovnej činnosti vozidla, na ktorú je vozidlo určené. Poistenie kryje škody do výšky poistnej sumy uvedenej v poistnej zmluve.

Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ku ktorým došlo na Slovensku.

Doplnkové poistenie "Doplnkové poistenie činnosti pracovného stroja" možete skombinovať s týmito hlavnými poisteniami

Auto
Motocykel
Prívesný vozík
Unimotor Auto
Unimotor Motocykel
UniMotor prívesný vozík
UniMotor vozidlá nad 3,5 tony
 • Atoms/icons/40/grey-red/search_nenajdene-40

  Neobsahuje žiadne doplnkové poistenia

 • Atoms/icons/40/grey-red/search_nenajdene-40

  Neobsahuje žiadne doplnkové poistenia

 • Atoms/icons/40/grey-red/search_nenajdene-40

  Neobsahuje žiadne doplnkové poistenia

 • Atoms/icons/40/grey-red/search_nenajdene-40

  Neobsahuje žiadne doplnkové poistenia