Doplnkové poistenie stretu so zverou

Atoms/icons/40/grey-red/stret_so_zverou-40

Doplnkové poistenie sa vzťahuje na poškodenie alebo zničenia vozidla v dôsledku stretu s divou zverou na pozemnej komunikácii. Stret s divou zverou musí byť nahlásený a riadne zdokumentovaný príslušným oddelením policajného zboru SR.

Limit poistného plnenia je suma uvedená v poistnej zmluve a je najvyššou hranicou poistného plnenia.

Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ku ktorým došlo na území Slovenskej republiky.

Doplnkové poistenie "Doplnkové poistenie stretu so zverou" možete skombinovať s týmito hlavnými poisteniami

Auto
Motocykel
Prívesný vozík
Unimotor Auto
Unimotor Motocykel
UniMotor prívesný vozík
UniMotor vozidlá nad 3,5 tony
 • Atoms/icons/40/grey-red/search_nenajdene-40

  Neobsahuje žiadne doplnkové poistenia

 • Atoms/icons/40/grey-red/search_nenajdene-40

  Neobsahuje žiadne doplnkové poistenia

 • Atoms/icons/40/grey-red/search_nenajdene-40

  Neobsahuje žiadne doplnkové poistenia

 • Atoms/icons/40/grey-red/search_nenajdene-40

  Neobsahuje žiadne doplnkové poistenia