Doplnkové poistenie vozidla proti živelným pohromám

Atoms/icons/40/grey-red/poistenie_proti_zivlom-40

Poistíme vám vozidlo a jeho štandardnú a doplnkovú výbavu pre prípad poškodenia, zničenia, alebo straty v dôsledku živelnej udalosti.

Poistenie sa vzťahuje na škody spôsobené týmito živelnými udalosťami:

Atoms/icons/40/black/chcem_nahlasit_skodovu_udalost-40

Poistenie je platné na Slovensku a na geografickom území Európy. 

Doplnkové poistenie "Doplnkové poistenie vozidla proti živelným pohromám" možete skombinovať s týmito hlavnými poisteniami

Auto
Motocykel
Prívesný vozík
Unimotor Auto
Unimotor Motocykel
UniMotor prívesný vozík
UniMotor vozidlá nad 3,5 tony
 • Atoms/icons/40/grey-red/search_nenajdene-40

  Neobsahuje žiadne doplnkové poistenia

 • Atoms/icons/40/grey-red/search_nenajdene-40

  Neobsahuje žiadne doplnkové poistenia

 • Atoms/icons/40/grey-red/search_nenajdene-40

  Neobsahuje žiadne doplnkové poistenia

 • Atoms/icons/40/grey-red/search_nenajdene-40

  Neobsahuje žiadne doplnkové poistenia