Atoms/icons/24/grey/info-24
Doplň text. 
Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií
Dôležitá legislatíva

Ako vyhľadať jednotlivé dokumenty a zákony

Dokumenty ÚDZS a MZ SR

Po výbere jedného z nižšie uvedených dokumentov (Metodické usmernenia ÚDZS, Vestníky MZ SR alebo Zoznam kategorizovaných liekov) budete cez tlačidlo „viac info“ presmerovaní na webovú stránku, ktorú spravuje ÚDZS, resp. MZ SR.

Konkrétny dokument zobrazíte jednoducho kliknutím na jeho názov.

Zákony

Právne predpisy nájdete na právnom a informačnom portáli Slov-Lex, ktorý spravuje Ministerstvo spravodlivosti SR. Konkrétny predpis je potrebné vyhľadať cez funkciu „e-Zbierka“ a zadaním konkrétneho čísla alebo názvu zákona.

Nájsť zákon

  • Union poisťovňa
  • Union zdravotná poisťovňa

Novinka: Od 1. 1. 2022 zvyšujeme príspevky na zuby a oči. Spolu vám dáme až 300 €

Na ošetrenie u zubára 100 € a ďalších 50 € na dentálnu hygienu. Je na vás, či využijete príspevok naraz alebo po častiach.
Atoms/icons/80/grey-green/zub-80
Na okuliarové rámy pre deti 70 € a ďalších 80 € na vyšetrenia očí.