Zdieľať

Črevná chrípka. Virózy neútočia len na dýchacie cesty, ohrozené sú aj črevá

Vírusy ohrozujú aj črevá
Ak vám stúpla teplota, napína vás na zvracanie a hnačky neprechádzajú ani po 2 – 3 dňoch, spozornite. Takto sa prejavuje črevná chrípka.
Vírusy ohrozujú aj črevá
V článku si prečítate

Nevoľnosť, pocit na zvracanie, hnačka alebo nadúvanie – to všetko signalizuje tráviace problémy. Automaticky začíname pátrať po tom, čo „zlé“ sme zjedli alebo vypili.

Zvyčajne je to naozaj tak, že sme sa „len“ prejedli, alebo to prehnali s alkoholom. No nie vždy tieto prejavy súvisia so stravou a alkoholom.

Ak problémy vyplynuli z nevhodného režimu, diéta je najlepším krokom. No ak vám stúpla teplota a hnačky neprechádzajú ani po 2 – 3 dňoch, musíte spozornieť. Práve takto sa prejavuje črevná chrípka.

Črevná chrípka: pokazené jedlo, či vírus?

Ako sme napísali v názve, vírusy nenapádajú len dýchacie cesty. Samozrejme, že v jesennom období hovoríme o rôznych vírusoch práve v tomto zmysle, veď je nesporné, že tieto prípady sú najčastejšie.

Na druhej strane, v akomkoľvek ročnom období sa objavujú virózy tráviaceho traktu. Takejto viróze sa hovorí aj črevná chrípka alebo brušná chrípka. Virózy tráviaceho traktu teda nevzniknú len z toho, že nám niečo „nesadlo“.

Ako sa nakazíte črevnou chrípkou?

Nemusí to byť vždy po kontakte s infikovaným človekom. Vírusy, ktoré vyvolávajú tráviace ťažkosti, sa prenášajú tiež jedlom, vodou alebo použitým riadom.

Patríte do rizikovej skupiny?

Rovnako ako pri iných virózach, aj pri črevnej chrípke sú najviac ohrozené malé deti, starší ľudia a pacienti s oslabenou imunitou.

Vírusy, ktoré najčastejšie vyvolávajú črevnú virózu:

Norovírus – bežný medzi deťmi školského veku (najmä prvý stupeň ZŠ). Častými ohniskami sú aj nemocnice a výletné lode.

Rotavírus – najčastejšia príčina gastroenteritídy u detí. Neraz koluje aj v domovoch dôchodcov a v opatrovateľských zariadeniach.

Astrovírus – vyvoláva zápaly žalúdka a čriev, a to predovšetkým u dojčiat a malých detí.

Črevný adenovírus – útočí najmä na dýchací, ale niektoré druhy aj na tráviaci systém.

COVID-19 – pri tejto infekcii nemusíte mať problémy s dýchaním, v niektorých prípadoch sa objavujú žalúdočné ťažkosti.

Ako lekár zistí, o aký vírus ide?

Konkrétny vírus, ktorým ste sa infikovali, vie lekár identifikovať zo vzorky stolice. Tento test však väčšinou nie je potrebný, lebo najbežnejšie črevné vírusy sa liečia rovnakými postupmi.
Ak však má lekár podozrenie na bakteriálny pôvod infekcie, navrhne vám test na kultiváciu stolice. Výsledok ukáže, či a akú baktériu máte v črevách, a takisto citlivosť na antibiotiká.

0 %
Zľava
Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Príznaky črevnej chrípky

Objavujú sa zvyčajne do 4 až 48 hodín po kontakte s vírusom. Niekedy to teda ide tak rýchlo, že si ani neuvedomíme, ako a kde sme sa infikovali. Čo sa týka príznakov, sú to predovšetkým:

Kedy vyhľadať lekára?

U najmenších detí sa vážna dehydratácia prejaví napríklad aj prepadnutím pokožky v oblasti fontanely. Rýchla lekárska pomoc je nevyhnutná aj pri kombinácii hnačka + dýchacie problémy.

Ďalšie nebezpečné stavy:

Črevná chrípka: liečba

Všetci už vieme, že vírusové ochorenia sa nemajú a ani nedajú liečiť antibiotikami. Preto liečime len príznaky črevnej chrípky – hovoríme v tomto zmysle o podpornej liečbe.

Cieľom je, aby telo malo dostatok tekutín. Okrem toho, zvracaním a hnačkami strácame aj dôležité elektrolyty: soli a minerály. Aj tie potrebujeme doplniť.

V prípade, že telo neudrží ani vodu, príp. zvraciate alebo hnačkujete dlhšie ako 2 – 3 dni, poraďte sa s lekárom. Dôležité je to hlavne u malých detí, tehotných žien a oslabených pacientov.

Črevná chrípka ustúpi u väčšiny chorých do niekoľkých dní aj bez liečby. Samozrejme, nestane sa to bez náhrady tekutín a elektrolytov.

Pri dlhotrvajúcej črevnej viróze sú nevyhnutné infúzie. Aj na črevnú chrípku sa totiž dá umrieť, a to kvôli silnej dehydratácii!

Ako nahradiť stratené tekutiny?

V lekárňach zoženiete voľnopredajné roztoky na doplnenie stratených minerálov a vitamínov. Väčšie deti a dospelí môžu vyskúšať športové nápoje a minerálky (určené na tieto stavy).

Napína vás pri pití?

Skúste piť po lyžičkách a s prestávkami. Každých 30 až 60 minút by ste mali prijať aspoň 1 dl tekutín. Pri črevnej chrípke nepite ovocné džúsy, limonády ani kolové nápoje. Tieto tekutiny vám nenahradia stratené minerály a soli, navyše zhoršujú hnačku i nadúvanie.

Čo môžete jesť pri brušnej viróze?

V prvom rade – nenúťte sa nasilu do jedla. Prvoradé sú tekutiny. Spočiatku jedzte len malé porcie. Základné odporúčanie teda znie: menej a častejšie. K overeným potravinám patria:

Črevná chrípka: prevencia

Ako sa čo najlepšie chrániť pred črevnou chrípkou? Podobne ako pred inými virózami. Najdôležitejšia je dobrá hygiena, najmä hygiena rúk pred a po jedle, po použití toalety, po príchode zvonku, ale aj pri manipulácii so surovým mäsom alebo zeleninou.

Autor: Sabína Zavarská

Odbornú kontrolu zabezpečila MUDr. Jana Straková, praktická lekárka pre dospelých s atestáciou z endokrinológie, členka výboru Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva.

Zdroje:

https://medlineplus.gov/ency/article/000252.htm

https://www.healthline.com/health/viral-gastroenteritis

0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Martina Harsanyiova

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia