Zdieľať

Testy na COVID-19

testy na covid 19

Každý nový vírus je pre ľudské telo prekvapením. Aktuálne dianie nás o tom presviedča. Infekčné ochorenie COVID- 19, ktoré spôsobuje koronavírus (SARS-CoV-2 ), je takou záťažou, akú sme doposiaľ nezažili.

testy na covid 19

 Každý nový vírus je pre ľudské telo prekvapením. Aktuálne dianie nás o tom presviedča. Infekčné ochorenie COVID 19, ktoré spôsobuje koronavírus (SARS-CoV-2 ), je takou záťažou, akú sme doposiaľ nezažili. 

Koronavírus zahalený rúškom tajomstva a u každého iný

Takisto nie je zatiaľ objasnené, či sme po prekonaní ochorenia už imúnni, prípadne ak áno, tak na ako dlho.

Isté je len to, že SARS-CoV-2 u niekoho vyvolá veľké komplikácie, no ďalší ani netuší, že má vírus v tele, pretože neregistruje žiadne ťažkosti. Nad to všetko – účinná a bezpečná vakcína zatiaľ neexistuje.

Viaceré krajiny však na nej intenzívne pracujú. No čo robiť do času, kým sa nájde riešenie? Ako sa správať, keď nemáme liek ani vakcínu?

Aké testy na nový koronavírus existujú?

Ako prebieha RT-PCR test?

Čo je antigénový rýchlotest?

Sú testy na domáce použitie spoľahlivé?

Čo môžeme urobiť pre svoju ochranu?

Koronavírus a prevencia – myslite aj na detaily

Vzhľadom na to, že stále neexistuje liek ani vakcína proti koronavírusu, najúčinnejším spôsobom ochrany zostáva prevencia. Všetci už naspamäť poznáme pravidlá, ktoré dostali aj skratku R-O-R. Teda: rúško, odstup a ruky.

Aby však bolo rúško účinné, musíme ho nosiť správne. Čiže tak, aby prekrývalo ústa aj nos. Okrem toho ho treba pravidelne vymieňať a prať.

Taktiež nás neochráni unáhlené umývanie rúk. Poriadne si ruky namydliť a vydrhnúť všetky záhyby, to chce aj veľkú dávku trpezlivosti.

Buďme k sebe úprimní – kto z nás si umýva ruky aspoň 30 sekúnd?! Väčšinou to len odbijeme, lebo ruky sa nezdajú byť „špinavé“. Hygiena rúk je pritom rovnako dôležitá ako nosenie rúška.

Ako sa zisťuje, či ste pozitívni na koronavírus?

Príznaky koronavírusu sú kapitolou samou o sebe. Ich spektrum  je veľmi široké, a tak si COVID-19 ľahko zamieňame za „bežnú“ chrípku, či iné vírusové ochorenie. Navyše, u mnohých ľudí prebehne nákaza bez príznakov – najmä u detí v školskom veku, tínedžerov a mladých dospelých.

Príznaky koronavírusu sa inak prejavia priemerne po 5 – 6 dňoch od infikovania, niekedy to však trvá až 14 dní. Najcitlivejšou skupinou, kde sa často objavujú komplikácie, sú seniori.

Najčastejšie príznaky COVID-19:

 • horúčka,
 • suchý kašeľ,

 • nadmerná únava.

Menej časté príznaky COVID-19:

 • bolesť hrdla, hlavy a svalov,

 • hnačka,

 • zápal spojoviek,

 • strata chuti alebo čuchu,

 • kožná vyrážka,

 • zmena farby prstov.

Závažné príznaky COVID-19:

 • sťažené dýchanie (dýchavica),

 • bolesť alebo tlak na hrudi,

 • pohybové ťažkosti, až nemožnosť pohybu,

 • strata reči.

Ak máte tieto príznaky, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc! Najskôr však zatelefonujte! Pri miernych príznakoch sa liečte doma.

Testy na koronavírus

Testy na COVID-19 sú jedinou možnosťou, ako zistíme, či sme prišli do kontaktu s novým koronavírusom. Aktuálne existujú 3 druhy testov: PCR testy, rýchlotesty a samotesty.

Čo je RT-PCR test? Ako prebieha RT-PCR test?

RT-PCR test je určený na profesionálne použitie. Test odhaľuje genetický materiál vírusu, teda jeho prítomnosť v tele. Testovanie často vidíme aj v médiách – ide o výter z nosa a hrdla.

Odobratú vzorku ďalej vyhodnocujú v laboratóriu. Úplné spracovanie testu vyžaduje niekoľko hodín, čo závisí od vyťaženosti laboratórií. Momentálne je RT-PCR test najpoužívanejší.

Rýchlotesty

Aj tieto testy sú určené na profesionálne použitie. Existujú 2 typy rýchlotestov – protilátkové a antigénové.

Protilátkové rýchlotesty

Pri týchto testoch sa nezisťuje samotný vírus, ako pri RT-PCR, ale vyhľadávajú sa protilátky proti SARS-CoV-2. Protilátky vytvára náš imunitný systém vtedy, keď sa chce brániť proti infekcii.

Kým však telo spustí obrannú reakciu, trvá to pár dní. V praxi to znamená, že človek môže byť už nakazený, ale organizmus o tom ešte nevie.

Protilátkové testy nemajú veľký zmysel na začiatku ochorenia. Negatívny výsledok totiž nie je dôkazom, že nemáte v tele vírus. Na druhej strane, dozviete sa, či ste sa s vírusom už stretli.

Ako prebieha protilátkový rýchlotest?

Vzorka sa odoberá z krvi, a to pichnutím do prsta. Výsledok viete o 10 minút. Vyšetrenie je vhodné aj u detí.

 

Antigénové rýchlotesty

Tieto testy skúmajú prítomnosť bielkoviny, ktorá sa nachádza v obale vírusu. Antigénové rýchlotesty sú citlivé najmä vtedy, ak máte väčšie množstvo vírusu v sliznici nosa a hrdla, čo sa deje po 3 až 5 dňoch od prvých príznakov choroby.

Ako prebieha antigénový rýchlotest?

Vzorka sa odoberá z nosa a úst, podobne ako pri PCR testoch. Výsledok je už o 20 minút, ale nie je natoľko spoľahlivý. Najspoľahlivejšie výstupy sú pri akútnych príznakoch.

Ak vám teda vyjde pozitívny antigénový rýchlotest pozitívne, pripravte sa na ďalšie testovanie: RT-PCR test.

Samotesty – testy na domáce použitie

Na internete nájdete rôzne samotesty na „diagnostiku“ COVID-19. Samotesty sú určené na detekciu protilátok, no nezisťujú samotný vírus. Štátny ústav pre kontrolu liečiv ich neodporúča. Prečo?

V prvom rade preto, že ani prekonané ochorenie nezaručuje tvorbu protilátok. Navyše, tieto testy zvyčajne nie sú certifikované, alebo sú určené výlučne pre profesionálov.

Podľa www.sukl.sk, na trhu v EÚ nie sú registrované žiadne testy na COVID-19 pre laickú verejnosť. Nedajte sa nachytať, nemíňajte zbytočne peniaze!

Kedy vám testy preplatí poisťovňa? Kedy si COVID test platíte sami?

Ak vám test navrhne lekár, v plnej sume ho prepláca zdravotná poisťovňa. Urobí to vtedy, ak máte príznaky, ktoré by mohli svedčiť o novej infekcii, alebo ak ste boli v kontakte s infikovanou osobou.

Ak si chcete dať spraviť testy pre to, aby ste sa len ubezpečili, alebo ak ste sa vrátili zo zahraničia, hradíte si ich sami. Presná suma závisí od druhu testu. Napríklad za PCR test zaplatíte okolo 70 eur.

Poistenci Union zdravotnej poisťovne však majú výhodu. Vo viacerých laboratóriách dostanú až 31 % zľavu na testy PCR a testy na protilátky.

Autor: Sabína Zavarská

Odbornú kontrolu zabezpežila MUDr. Jana Straková, praktická lekárka pre dospelých s atestáciou z endokronológie, členka výboru Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva.

Zdroje: www.sukl.sk, union.sk.

 

 

0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Tieto články by ťa mohli zaujímať

Tieto články
by ťa mohli zaujímať

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia