Zdieľať

Koronavírus (COVID-19): Dôležité informácie v súvislosti s jeho šírením a reakcia Unionu na aktuálnu situáciu

dolezite informacie v suvislosti so sirenim korona virusu covid 19
V súvislosti s aktuálne najkomunikovanejšou témou KORONA vírusu (COVID – 19) a jeho šírenia do ďalších krajín sveta, by sme vám radi dali do pozornosti nasledovné informácie.
dolezite informacie v suvislosti so sirenim korona virusu covid 19

Vážení klienti, v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, ktoré spôsobuje koronavírus, si vás dovoľujeme informovať, o najdôležitejších krokoch, ktoré sme ako Union zdravotná poisťovňa a Union poisťovňa podnikli.

Na tejto stránke nájdete všetky dôležité informácie ohľadom koronavírusu (COVID-19) pre klientov Union zdravotnej poisťovne a Union poisťovne. 

Dôležité informácie ohľadom koronavírusu (COVID-19) a kontaktných miest

Vzhľadom na vývoj situácie súvisiacej s koronavírusom na Slovensku sa aj Union pridáva k opatreniam, ktoré majú pomôcť v boji proti šíreniu tohto vírusu. Pristúpili sme preto k opatreniam, ktoré sú zodpovedné voči našim klientom, ako aj našim zamestnancom a ich rodinám. 

Všetky pobočky Unionu pracujú v špeciálnom režime. 

Naše pobočky sú otvorené v pracovné dni od 08:00 do 16:00 s obednou prestávkou od 12:00 do 12:45.  

Pri komunikácii s našimi pracovníkmi žiadame klientov o dôsledné dodržiavanie nasledujúcich hygienických opatrení.

Dôležité informácie ohľadom koronavírusu (COVID-19) pre klientov Union zdravotnej poisťovne 


Odklad splatnosti preddavkov na zdravotné poistenie

S cieľom zmiernenia ekonomických dopadov v dôsledku krízovej situácie súvisiacej so šírením ochorenia COVID-19 bola schválená nová právna úprava, ktorá umožňuje vybraným subjektom požiadať zdravotnú poisťovňu o odklad splatnosti preddavkov na zdravotné poistenie.

Postup, ako požiadať o odklad splatnosti preddavkov na zdravotné poistenie.

Tlačivo na stiahnutie.

Zdravotná poisťovňa a zabezpečenie rozdávania rúšok

Primárnou úlohou zdravotnej poisťovne je zabezpečiť komplexnú zdravotnú starostlivosť pre našich poistencov, čo aj robíme. Našim poistencom nie je možné zadovážiť rúška nakoľko ich je nedostatok a nemáme k nim prístup. Rúška sú distribuované prioritne zdravotníckemu personálu, ako aj bezpečnostným zložkám, ktoré prichádzajú do priameho kontaktu s nakazenými ľuďmi.

Opatrenia pre prihlášky do zdravotnej poisťovne

Ustanovenie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou umožňuje osobám, ktorým bola nariadená domáca alebo štátna karanténa, podávanie prihlášky na vznik zdravotného poistenia (príchod zo zahraničia) do Union zdravotnej poisťovni elektronicky, t.j. bez potreby fyzického podpisu. Všetky ostatné vznikové prihlášky (pre osoby, ktoré nie sú v karanténe) musia byť podpísané. Všetky informácie o tom, ako postupovať.

Ak disponujete elektronickým občianskym preukazom, vznikovú i zmenovú prihlášku vám odporúčame podpísať prostredníctvom tohto preukazu. Viac informácií sa dozviete tu.

Dôležité informácie ohľadom koronavírusu (COVID-19) pre klientov Union poisťovne

Poistenie si môžete uzatvoriť online

Ak si potrebujete splniť zákonnú povinnosť, alebo chrániť svojich najbližších či majetok, odporúčame vám využiť možnosť poistenia cez internet. K dispozícii máme široké portfólio produktov.

Informácie pre cestovateľov 

Všetky dôležité informácie o cestovnom poistení, vrátane odporúčaní a krytia nájdete zhrnuté tu.

Škodovú udalosť môžete nahlásiť a sledovať online

Využite možnosť nahlásenia škodovej udalosti prostredníctvom jednoduchého online formuláru. Rovnako môžete sledovať vybavenie nahlásenej škodovej udalosti cez online rozhranie.

Mohlo by vás zaujímať

 

Aktualizované: 4.1.2021

0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia