Zdieľať

Union spustil orientačný online test na odhalenie koronavírusu

Pandémia koronavírusu zmenila takmer celý svet. Už niekoľko týždňov zvádza boj s týmto vírusom aj celé Slovensko. Union zdravotná poisťovňa v týchto dňoch spustila jednoduchý online indikatívny test.

Pandémia koronavírusu zmenila takmer celý svet. Už niekoľko týždňov zvádza boj s týmto vírusom aj celé Slovensko. Union zdravotná poisťovňa v týchto dňoch spustila jednoduchý online indikatívny test. Na stránke www.koronatester.sk si môže ktokoľvek bezplatne otestovať, či má podozrenie na ochorenie COVID – 19. 

Test je jednoduchý a užívateľa sa pýta na overené príznaky koronavírusu, či jeho symptómy. Na záver testu dostane užívateľ okrem informácií o možnom ochorení aj inštrukcie s ďalším postupom, ako aj odporúčanie či je nevyhnutné bezodkladne kontaktovať záchrannú zdravotnú službu, svojho lekára, alebo ostať v karanténe. Výsledok testu je orientačný. V žiadnom prípade nenahrádza laboratórne testy alebo lekárske vyšetrenie. Pri závažných príznakoch je nevyhnutné bezodkladne telefonicky kontaktovať záchrannú zdravotnú službu.

„Aj týmto online testom sa Union zdravotná poisťovňa snaží pomáhať a meniť životy k lepšiemu. Týmto testom chceme zabrániť k zbytočnému šíreniu koronavírusu v čakárňach a ambulanciách lekárov. Rovnako je aj pre našich poistencov v čase zvýšeného rizika nákazy lepšie ak si môžu najskôr spraviť orientačný test na koronavírus bezpečne zo svojho domova. Sme spoločensky zodpovední, preto je ochrana zdravia a prevencia pre nás prioritou,“ uviedla Elena Májeková, členka predstavenstva Union zdravotnej poisťovne.

Údaje a overovanie príznakov je v teste založené na informáciách a pravidlách vyhodnocovania zo Svetovej zdravotníckej organizácie a zohľadňuje aj pravidlá vydané štátnymi inštitúciami v rámci Slovenskej republiky.

Ešte sme pre vás pripravili: 

Koronavírus (COVID-19): Dôležité informácie v súvislosti s jeho šírením a reakcia Unionu na aktuálnu situáciu

KORONAVÍRUS a deti: Všetko čo k danej téme potrebujete vedieť Aký má ochorenie COVID-19 dopad na vaše dieťa

 

0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia