Atoms/icons/24/grey/info-24
……………
Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií

Zdieľať

Rodičovský príspevok

Rodicovska a materska
Rodičovský príspevok, materské, rodičovské, prídavok na dieťa. V hovorovej reči používame tieto výrazy v nesprávnych významoch a v skomolených podobách.
Rodicovska a materska

Koľko a kedy dostanete? Čo treba pre to urobiť?

Čo je rodičovský príspevok – kto ho vypláca a za akých podmienok?

Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa oprávnenej osobe. Túto dávku vypláca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, a to do 3 rokov dieťaťa.

Ak však u dieťaťa evidujete dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, čo potvrdzuje detský lekár, môžete požiadať o predĺženie rodičovského príspevku, kým dieťa nedosiahne 6 rokov.

Navyše, ak si podáte žiadosť o rodičovský príspevok vtedy, keď dieťa má napríklad 4 roky, úrad práce vám ho môže vyplatiť 6 mesiacov dozadu.

Samozrejme, musíte to uviesť v žiadosti o posúdenie zdravotného stavu dieťaťa a všetko zdokladovať lekárskymi nálezmi. Presné znenie v žiadosti: „Chcem posúdiť zdravotný stav môjho dieťaťa spätne, 6 mesiacov dozadu“.

Pozrite si tiež, čo sme v Unione pripravili 
pre mamičky a ich deti.

Kto je oprávnený na poberanie rodičovského príspevku?

Spomenuli sme výraz „oprávnená osoba“. Kto je ňou pri vyplácaní príspevku? Povieme si to o kúsok nižšie. Najprv treba pochopiť, že nárok na rodičovský príspevok má len 1 z rodičov či opatrovníkov.

Kto môže poberať rodičovský príspevok:

Celé znenie zákona o rodičovskom príspevku nájdete tu

Foto: Adobe Stock

O rodičovský príspevok musíte požiadať, nepríde automaticky

Nemôžete očakávať, že štát vám začne vyplácať rodičovskú príspevok automaticky, hoci na ňu máte nárok. Ak o príspevok nepožiadate, nebudete ho mať.

Našťastie, dnes si môžete žiadosť podať aj elektronicky. Viac sa dozviete na stránkach Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.

Výška rodičovského príspevku v roku 2020 bude:

Výška rodičovského príspevku v roku 2021 bude:

Ako sa vyráta výška rodičovského príspevku?

Suma rodičovského príspevku sa vždy od 1. januára upravuje, a to jasným koeficientom. Je to rovnaký koeficient, ako keď sa pre ďalší rok stanovuje suma životného minima.

Výšku rodičovského príspevku každoročne vydáva Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Úplné znenie opatrenia musí byť uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky najneskôr do 31. decembra.

Môžete čerpať rodičovský príspevok na dve a viac detí naraz?

V prípade, že máte viac detí vo veku do 3 rokov (alebo do 6 rokov, ak má dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav), máte nárok len na 1 rodičovský príspevok, a len jedna osoba z tých, ktoré sa o deti starajú.

Ak sa však ako oprávnená osoba staráte o dvojčatá alebo viacorčatá, rodičovský príspevok sa zvyšuje o 25 % na každé ďalšie spolunarodené dieťa.

Pozor! Ak niečo zanedbáte, príspevok sa môže znížiť!

„V prípade, že ako oprávnená osoba nedbáte najmenej 3 za sebou nasledujúce kalendárne mesiace o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky ďalšieho dieťaťa vo vašej starostlivosti, rodičovský príspevok sa zníži o 50 %.“

Rodičovský príspevok a rodičovská dovolenka

Stále si mnohí rodičia myslia, že by mohli poberať až 3 dávky: „materskú“ „rodičovskú dovolenku“ a ešte aj „rodičovský príspevok“. Je to naozaj tak?

Rodičovská dovolenka je pracovno–právny vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom, a nemá žiadny vplyv na nárok, resp. výplatu rodičovského príspevku.

Na rodičovský príspevok máte teda nárok aj počas rodičovskej dovolenky. Príspevok vypláca úrad práce. O rodičovskej dovolenke hovoríme aj vtedy, ak na „materskej“ zostane otec. Túto dávku vypláca Sociálna poisťovňa.

Foto: Adobe Stock

Prechod z materskej dovolenky na rodičovskú dovolenku: Čo treba vybaviť?

Budúca mamička nastupuje na materskú dovolenku spravidla 6 týždňov pred očakávaným dátumom pôrodu. Pri komplikáciách je to 8 týždňov pred týmto dňom. Materské vypláca Sociálna poisťovňa.

Materská dovolenka trvá 34 týždňov, pri viacorčatách 43 týždňov. V tomto období máte nárok na „materské“. Po uplynutí materskej dovolenky nasleduje rodičovská dovolenka – poberanie rodičovského príspevku.

Nezabúdajte, že o rodičovský príspevok musíte požiadať na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Z „materského“ vás Sociálna poisťovňa odhlási automaticky.

Čo musíte pripojiť k žiadosti o rodičovský príspevok:

Pri prechode na rodičovskú dovolenku:

Bližšie informácie vám poskytne vaša zdravotná poisťovňa, Sociálna poisťovňa a úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (v mieste bydliska).

Foto: Adobe Stock

Kedy vzniká nárok na rodičovskú dovolenku?

Nárok na rodičovskú dovolenku (rodičovský príspevok) získate vtedy, ak o ňu požiadate zamestnávateľa alebo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Adresát závisí od toho, či ste: zamestnanec, SZČO alebo nezamestnaný/á.

O rodičovskú dovolenku požiadajte ideálne 1 mesiac pred ukončeným „materskej“. Nemusíte o ňu požiadať v nadväznosti na ukončenie poberania materského, ak napríklad nastupujete do práce.

Môžem poberať rodičovský príspevok, keď chcem aj pracovať?

Áno, môžete pracovať, a pritom poberať rodičovský príspevok do 3 rokov dieťaťa. To isté platí až do 6 rokov dieťaťa, ak bol lekárom potvrdený dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav.

Autor: Sabína Zavarská

Odbornú kontrolu zabezpečila PhDr. Renáta Rusinková, sociálna poradkyňa s 20-ročnou praxou, komunikátorka a prednášateľka pre pacientske skupiny.

Zdroje: employment.gov.sk, slovensko.sk

Lucia Papanova

Lucia Papanova

Tento text sa doťahuje z profilu: - vo wordpresse mouse over na svoje meno vpravo hore, - click "upraviť profil - scroll do sekcie "životopis" - vyplniť

Lucia Papanova

Tento text sa doťahuje z profilu: - vo wordpresse mouse over na svoje meno vpravo hore, - click "upraviť profil - scroll do sekcie "životopis" - vyplniť

CESTUJTE S NAJLEPŠÍM POISTENÍM UNIONU

Som Angie, váš nový anjel strážny. Letím k vám s najlepším cestovným poistením Unionu. Odteraz cestujete pod mojimi krídlami.

VYHRAJTE iPHONE 14 A 115 ĎALŠÍCH CIEN

Aktualizujte si svoje kontaktné údaje a potvrďte marketingový súhlas. Ste v hre o:

  • iPhone 14;
  • dovolenové poukážky v hodnote 285 eur;
  • 20 eur do kníkupectva Martinus. 

Naše ambície v oblasti vedenia spoločnosti

Vykonávať naše podnikanie v transparentným a udržateľným spôsobom

  • Udržateľné investície a obchodné operácie.
  • Voľba obchodných partnerov, ktorí tiež kladú dôraz na udržateľnosť.
  • Prevádzkovať naše podnikanie transparentným a udržateľným spôsobom.
  • Chrániť informácie a dáta našich klientov a partnerov pred ich zneužitím tým, že zabezpečujeme bezpečnosť našich digitálnych riešení a služieb.
  • Budovať otvorenú, inovatívnu a etickú korporátnu kultúru.
  • Prevencia a odhaľovanie korupcie a úplatkárstva prostredníctvom školeného interného tímu.
  • Vyžadovanie tohto prístupu aj od partnerov formou zmluvných dojednaní.