Zdieľať

4 otázky o Union zdravotnej poisťovni, na ktoré sa často pýtate (august)

4 otazky o union zdravotnej poistovni (august)

V článku nájdete odpovede na otázky týkajúce sa zmeny zdravotnej poisťovne: Zmena zdravotnej poisťovne, podmienky, termíny, spôsoby, výhody.

4 otazky o union zdravotnej poistovni (august)
 
V článku nájdete odpovede na otázky týkajúce sa zmeny zdravotnej poisťovne: Zmena zdravotnej poisťovne, podmienky, termíny, spôsoby, výhody.
 

Dokedy mám čas na zmenu poisťovne?

Pre zmenu poisťovne od 1.1. 2021 je potrebné podať prihlášku najneskôr do 30.9.2020. V tento deň musíme mať u nás vašu vyplnenú a podpísanú prihlášku.

V prípade, ak podáte prihlášku po tomto dátume, poistencom sa stanete až k 1.1.2022. 

Ako môžem zmeniť súčasnú poisťovňu?

Súčasnú poisťovňu je možné zmeniť viacerými spôsobmi. Najpohodlnejším spôsobom zmeny je vyplnenie online prihlášky. Ďalší zo spôsobov, ako zmeniť poisťovňu je prihlášku vytlačiť, vyplniť, podpísať a doručiť na naše kontaktné miesto. 

Ďalší spôsob zmeny je telefonát na naše zákaznícke centrum na číslo 0850 003 333, kde vám naši kolegovia so zmenou poisťovne radi pomôžu.

Kedy sa stanem vašim poistencom?

V prípade, ak prihlášku podáte do 30.9.2020, našim poistencom sa stanete k 1.1.2021. Ak však prihlášku na zmenu podáte po tomto dátume, poistencom sa stanete až k 1.1.2022. 

V priebehu decembra vám zašleme váš preukaz poistenca a prihlasovacie údaje do online pobočky a mobilnej aplikácie. Platné však budú až od 1.1.2021.

Môže moje dieťa využívať benefity, ak je poistencom Unionu, avšak ja mám ešte len podanú prihlášku na zmenu poisťovne?

Ak je vaše dieťa našim poistencom, môže využívať výhody ako napríklad 100 eur na zuby ročne, doplatky za lieky, balíček 100 eur pre bábätko (monitor dychu, príspevok na plávanie, zľava na nákup novorodeneckých potrieb)

0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Tieto články by ťa mohli zaujímať

Tieto články
by ťa mohli zaujímať

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia