Atoms/icons/24/grey/info-24
……………
Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií

Zdieľať

Digitálny podpis: Naša novinka, s ktorou bude všetko ľahšie

elektronický podpis pohybom prsta
Prihláška do zdravotnej poisťovne sa dá najnovšie podpísať nielen na papieri a elektronicky, ale aj digitálne dotykom prsta alebo dotykovým perom prostredníctvom mobilného telefónu.
elektronický podpis pohybom prsta
V článku si prečítate:

Pri zmene zdravotnej poisťovne alebo vzniku zdravotného poistenia pri návrate zo zahraničia, je možné podpísať prihlášku viacerými spôsobmi. Jedným z najnovších je digitálny podpis. Čo všetko treba vedieť o digitálnom podpise?

Čo je elektronický podpis?

Moderné technológie umožňujú vykonávanie množstva administratívnych úkonov z pohodlia domova alebo z kancelárie zamestnávateľa odoslaním elektronického dokumentu.

Medzi inštitúcie využívajúce túto formu komunikácie so svojimi novými klientmi, patria aj zdravotné poisťovne. Jedná sa o pohodlný, rýchly, bezpečný a k životnému prostrediu šetrný spôsob podania prihlášky do zdravotnej poisťovne.

Neodmysliteľnou súčasťou odosielaného elektronického dokumentu je elektronický podpis. Predstavuje elektronické identifikačné údaje odosielateľa, ako osobné dáta, obchodné meno, adresu firmy a podobne.

Na základe nich prijímateľ identifikuje odosielateľa. Neposkytuje mu to však záruku týkajúcu sa, napríklad, pravosti a integrity údajov. Aj preto je čoraz populárnejšie využívanie kvalifikovaného alebo elektronického podpisu.

Kvalifikovaný elektronický podpis (KEP)

Vylepšenou verziou jednoduchého elektronického podpisu je kvalifikovaný elektronický podpis. Zjednodušene sa dá povedať, že sa jedná o vlastnoručný podpis v digitálnom svete.

Ako získať kvalifikovaný elektronický podpis? Vyžaduje sa použitie certifikovanej aplikácie, kvalifikovaného certifikátu pre elektronický podpis a zariadenia na jeho vyhotovenie.

Elektronický dokument, podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom, sa tak stáva autentickým, integritným a nepopierateľným.
Aj v situácii, kedy nastáva zmena zdravotnej poistovne a je potrebné podpísanie prihlášky do zdravotnej poisťovne, je k dispozícii táto forma elektronického podpisu.

K odoslaniu a podpísaniu elektronického dokumentu je nutné mať poruke občiansky preukaz s elektronickým kontaktným čipom, čítačku čipových kariet, aplikáciu pre eID, aplikáciu pre kvalifikovaný elektronický podpis a aj určité znalosti z tejto oblasti, alebo aspoň podrobný manuál.

Zaručený elektronický podpis (ZEP)

Pri podpisovaní elektronických dokumentov sa odosielateľ môže stretnúť aj s pojmom zaručený elektronický podpis. Medzi kvalifikovaným a zaručeným elektronickým podpisom nie je rozdiel. Ide o synonymá.

Digitálny podpis

Elektronický dokument podpísaný digitálnym podpisom – jedná sa o kvalifikovaný certifikát pre elektronický podpis so zárukou autenticity subjektu, integrity zasielaného dokumentu a nepopierateľnosti jeho vyhotovenia,

V online prostredí je plnohodnotnou alternatívou osobne odovzdaného a vlastnoručne podpísaného dokumentu.

Biometrický podpis

Bezpečnou metódou na podpisovanie elektronických dokumentov je biometrický podpis, ktorý zachytáva originalitu podpisu každého odosielateľa, ako napríklad rýchlosť, tlak či dobu podpisu.

Odosielateľ potrebuje na vyhotovenie biodynamického podpisu dotykové zariadenie (tablet, mobil), digitálne pero alebo prst. Pri overovaní biometrického podpisu sa využívajú aj ďalšie verifikačné údaje, ako napríklad elektronická kópia občianskeho alebo vodičského preukazu a podobne.

Elektronický podpis pohybom prsta využíva aj Union zdravotná poisťovňa

Vďaka zdravotnému poisteniu má každý obyvateľ Slovenska právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť, poprípade na poskytnutie zdravotníckych pomôcok. Podmienkou je platenie zdravotného poistenia.

Najnovšie je možné prihlášku do zdravotnej poisťovne, napríklad pri zmene poisťovne, podpísať online prostredníctvom digitálneho podpisu.

Digitálny podpis pohybom prsta alebo pera je moderný elektronický podpis online, ktorý funguje na mobile, tablete aj na laptope s dotykovou obrazovkou. Ako na to?

Digitálny podpis
Prehrať video

Všetko sa dá zvládnuť v piatich jednoduchých krokoch. Po výbere digitálneho podpisu, ako možnosti podpísania prihlášky, je potrebné zvoliť si spôsob doručenia preukazu poistenca, ďalej skontrolovať vyplnené údaje, pripraviť si občiansky preukaz a podpísať prihlášku digitálnym elektronickým podpisom na bezdotykovom zariadení (počítač), alebo na dotykovom zariadení (mobilný telefón).

Záverečným krokom je obdržanie mailu potvrdzujúceho odoslanie prihlášky do zdravotnej poisťovne.

Medzi výhody Digitálneho podpisu patria:

Kvalifikovaný elektronický podpis verzus digitálny podpis

Kvalifikovaný elektronický podpis a digitálny podpis patria medzi bezpečné a spoľahlivé metódy podpisovania elektronických dokumentov. Plnohodnotne nahrádzajú vlastnoručné podpisy v reálnom svete.
Odlišujú sa od seba najmä potrebným technologickým vybavením aj náročnosťou nadobudnutia elektronického podpisu.

Výhody a nevýhody

Získanie elektronického podpisu (KEP, ZEP) a digitálneho podpisu šetrí čas, pretože odoslané elektronické dokumenty je možné podpísať v pohodlí domova. Ďalšími plusmi online komunikácie s použitím KEP, ZEP alebo digitálneho podpisu sú bezpečnosť, rýchlosť, pohodlnosť a ohľaduplnosť k životnému prostrediu.

Pre človeka, ktorý nie je až taký zdatný v oblasti informačných technológií, je však dostupnejším spôsobom podpisovania elektronických dokumentov digitálny podpis. Nepotrebujete naň napríklad občiansky preukaz s čipom, čítačku čipových kariet a podobne. Nehovoriac o tom, že celý proces je jednoduchší.

Ako podpísať prihlášku do Union zdravotnej poisťovne?

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne sa dá podpísať tromi spôsobmi. Jednoducho, rýchlo, pohodlne a bezpečne sa to dá urobiť elektronicky alebo digitálne.

Samozrejme, Union zdravotná poisťovňa je stále dostupná vo všetkých svojich pobočkách a mestách kde sídlime. Kedykoľvek nás môžete navštíviť osobne a prihlášku podpísať vlastnoručne na papieri.

K dispozícii je možnosť doručenia prihlášky a to zaslaním poštou, alebo rýchle doručenie dokumentov kuriérom.

Atoms/icons/80/grey-green/info-80

Náš tip: Digitálny podpis priamo v mobile

Vďaka digitálnemu podpisu nemusíte už nikam chodiť, ani na nikoho čakať. Našu online prihlášku podpíšete priamo v mobile. Rýchlo a jednoducho prstom alebo dotykovým perom.

Martina Harsanyiova

CESTUJTE S NAJLEPŠÍM POISTENÍM UNIONU

Som Angie, váš nový anjel strážny. Letím k vám s najlepším cestovným poistením Unionu. Odteraz cestujete pod mojimi krídlami.

VYHRAJTE iPHONE 14 A 115 ĎALŠÍCH CIEN

Aktualizujte si svoje kontaktné údaje a potvrďte marketingový súhlas. Ste v hre o:

  • iPhone 14;
  • dovolenové poukážky v hodnote 285 eur;
  • 20 eur do kníkupectva Martinus. 

Naše ambície v oblasti vedenia spoločnosti

Vykonávať naše podnikanie v transparentným a udržateľným spôsobom

  • Udržateľné investície a obchodné operácie.
  • Voľba obchodných partnerov, ktorí tiež kladú dôraz na udržateľnosť.
  • Prevádzkovať naše podnikanie transparentným a udržateľným spôsobom.
  • Chrániť informácie a dáta našich klientov a partnerov pred ich zneužitím tým, že zabezpečujeme bezpečnosť našich digitálnych riešení a služieb.
  • Budovať otvorenú, inovatívnu a etickú korporátnu kultúru.
  • Prevencia a odhaľovanie korupcie a úplatkárstva prostredníctvom školeného interného tímu.
  • Vyžadovanie tohto prístupu aj od partnerov formou zmluvných dojednaní.