Zdieľať

Prepláca poisťovňa dentálnu hygienu?

Pri výraze „dentálna hygiena“ mnohým prebehne mráz po chrbte. No pomerne veľké množstvo ľudí ešte stále nevie, čo si má pod tým predstaviť. Čomu dokážete vďaka dentálnej hygiene predísť a či nejakú časť poplatku za ošetrenie uhradí poisťovňa, sa dozviete v nasledujúcich riadkoch.

Čo je to dentálna hygiena a ako prebieha?

Teórie o dôležitosti čistenia zubov boli väčšine z nás vštepované už odmalička. Často sa však stáva, že pod vplyvom zhonu, nesústredenia sa alebo nevedomosti si zuby nečistíme správne, a tým sa im nedostáva zaslúženej starostlivosti.

To je jeden z dôvodov, prečo by sme mali okrem pravidelných prehliadok u lekára absolvovať aj dentálnu hygienu.

Tá je pacientovi vykonaná na základe odporúčania zubného lekára, no niekedy i z vlastnej iniciatívy jednotlivca.

Dentálny hygienik vás na úvod vyšetrí a následne určí potrebný postup zubnej starostlivosti. Oboznámi vás so stavom vašich zubov, informuje vás o príčinách vzniknutí prípadných ťažkostí, ale aj o možnostiach prevencie alebo liečby.

Vzápätí nasleduje samotné odstránenie povlakov a zubného kameňa. Presný postup vždy závisí od danej problematiky. V každom prípade pri samotnom vyšetrení hygienik vystrieda hneď niekoľko druhov pomôcok, ako napríklad ultrazvuk, rôzne typy škrabiek, kefiek, leštiacich pást až po pieskovač. Samotný zásah by nemal byť bolestivý, ak však prichádzate s akútnejším problémom, môže byť do istej miery nepríjemný.

 

Koľko hradí poisťovňa?

Ceny za dentálnu hygienu sa rôznia v závislosti od ambulancie, poisťovne a mnohokrát, samozrejme, aj od samostatného rozsahu zákroku. Poisťovňa vám časť zákroku hradí, no len v prípade, že ste v priebehu predchádzajúceho roka absolvovali povinnú zubnú prehliadku.

Union zdravotnej poisťovni záleží na vašom zdravom úsmeve. Preto už od roku 2018 podporuje váš zdravý chrup ročným príspevkom 100 EUR na ošetrenie u zubára. Prečítajte si viac o príspevku na dentálnu hygienu.

Čomu môžete pomocou dentálnej hygieny predísť?

Dentálna hygiena pomáha vo veľkej miere predchádzať ochoreniam ústnej dutiny. Predstavuje mimoriadne účinnú prevenciu proti vzniku zubných kazov, takisto proti ochoreniam spôsobeným baktériami. Predchádza predčasnému starnutiu zubov, paradentóze a tiež zápalu ďasien.

Navštíviť dentálneho hygienika sa odporúča raz, prípadne dvakrát do roka, v závislosti od stavu vašich zubov a dôslednosti vašej domácej zubnej hygieny.

Preto by ste dentálnu hygienu určite nemali odkladať či, nebodaj, zanedbávať. Nie je to nič nepríjemné a môžete ňou predísť možným zdravotným trampotám.

S Union zdravotnou poisťovňou doplácate u zubára výrazne menej vďaka príspevku 100 EUR na zuby ročne pre každého poistenca na ošetrenia u zubára a dentálnu hygienu.

0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia