Zdieľať

Stop hazardu so zdravím

stop hazardu so zdravim

Nemocnice, lekári, záchranné služby – naše zdravotníctvo čelí najväčšiemu náporu vo svojej histórii. Kým nároky na zdravotnú starostlivosť stúpajú, peniaze sa míňajú.

stop hazardu so zdravim

 

Nemocnice, lekári, záchranné služby – naše zdravotníctvo čelí najväčšiemu náporu vo svojej histórii. Kým nároky na zdravotnú starostlivosť stúpajú, peniaze sa míňajú. Aby sa zabránilo situácii, kedy zdravotná starostlivosť na Slovensku nebude pre všetkých občanov dostupná v takej kvalite a miere ako je tomu dnes, vznikla iniciatíva celého sektoru zdravotníctva s názvom Stop hazardu so zdravím. My v Unione sme sa ju tiež rozhodli podporiť.

V iniciatíve sa ako signatári spojili jednotlivé segmenty v sektore zdravotníctva, pričom počet podporovateľov priebežne narastá, aby zabojovali o pozornosť Vlády SR.

Signatari Stop hazardu so zdravim

A o podporu teraz prosíme aj vás, našich verných klientov.

Iniciatíva totiž v týchto dňoch spustila internetové hlasovanie, ktorého výsledky chce doručiť Vláde SR. Už onedlho sa totiž bude schvaľovať štátny rozpočet na ďalší rok, ktorý nezohľadňuje reálne finančné potreby zdravotníctva – cieľom je to zmeniť a ukázať ministrom, aj poslancom, že Slovákom záleží na tom, aké tu máme zdravotníctvo a že ho treba v rebríčku priorít posunúť na tú najvyššiu priečku. Už včera bolo neskoro!

Súčasťou hlasovania sú tri krátke anketové otázky týkajúce sa finančnej injekcie pre zdravotníctvo v súvislosti s pandémiou, férového prístupu vlády a zvýšenia platby za poistencov štátu, teda zvýšených finančných zdrojov do zdravotníctva

Prosíme, zahlasujte na stránke stophazardusozdravim.sk – pre dobrú vec sa musíme spojiť všetci!

 

Súčasťou hlasovania sú tri krátke anketové otázky týkajúce sa finančnej injekcie pre zdravotníctvo v súvislosti s pandémiou, férového prístupu vlády a zvýšenia platby za poistencov štátu, teda zvýšených finančných zdrojov do zdravotníctva

Prosíme, zahlasujte na stránke stophazardusozdravim.sk – pre dobrú vec sa musíme spojiť všetci!

0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Súťaž o sonické zubné kefky
Philips Sonicare

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.

 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia