Zdieľať

Materská dovolenka: Ako si ju vyrátate? Kedy na ňu máte nárok?

materska dovolenka

Prechod z normálneho (pracovného) života na materskú dovolenku je vždy veľkou zmenou. Keď to prežívame po prvýkrát, ani veľmi nepremýšľame o nadchádzajúcej finančnej situácii. Malé stvorenie, ktoré onedlho privedieme na svet, dokonale zmení náš dovtedajší život.

materska dovolenka

Prechod z normálneho (pracovného) života na materskú dovolenku je vždy veľkou zmenou. Keď to prežívame po prvýkrát, ani veľmi nepremýšľame o nadchádzajúcej finančnej situácii.

Malé stvorenie, ktoré onedlho privedieme na svet, dokonale zmení náš dovtedajší život. No práve vtedy sa stáva, že niektoré veci zanedbáme.

Čo potrebujete vedieť o nástupe na materskú dovolenku?

Aké podmienky musíte spĺňať, aby ste dostali materské dávky? 

Je to dobrý nápad, aby šiel na „materskú“ otec?

Aký je rozdiel medzi materskou a rodičovskou dovolenkou?

Odkedy budete poberať materské?

Väčšina budúcich mamičiek pracuje takmer až do pôrodu. Samozrejme, veľa závisí od druhu práce, aj od celkovej kondície. Ak pracujete z domu, máte výhodu. A kedy nastúpite na materskú dovolenku? 

Najčastejšie je to 6 alebo 8 týždňov pred termínom pôrodu. 8 týždňov je to vtedy, ak ide napríklad o rizikové tehotenstvo, resp. máte náročné zamestnanie. Skorší nástup vám odporučí gynekológ alebo pôrodník

Ak máte rizikové tehotenstvo, môžete byť na dlhodobej PN až do nástupu na materskú. 

Aké podmienky musíte splniť, aby ste dostali materské?

Možno premýšľate, či vôbec máte mať nárok na materské. Nárok na materskú dávku sa odvíja od toho, či ste si poctivo platili nemocenské poistenie (ak SZČO), resp. od toho, či ho za vás riadne odvádzal zamestnávateľ. 

Podľa zákona, na materské dávky má nárok každá žena, ktorá bola v posledných 2 rokoch nemocensky poistená aspoň 270 dní. Do súhrnu sa počíta aj:

 • obdobie, keď za vás odvádzal poistné štát, alebo ste ho platili vy – ako povinne, či dobrovoľne poistená osoba,

 • obdobie prerušenia povinného nemocenského poistenia – kvôli čerpaniu rodičovskej dovolenky,

 • obdobie prerušenia povinného nemocenského poistenia SZČO – kvôli nároku na rodičovský príspevok.  

Samozrejme, o materský príspevok musíte najprv požiadať Sociálnu poisťovňu. Bez toho sa nič neudeje. Žiadosť vám vystaví gynekológ, povie vám aj ďalší postup.

Namiesto matky môže materské poberať aj otec dieťaťa, alebo iná osoba, ktorá prevzala do svojej opatery dieťa do 3 rokov. 

Viac informácií nájdete tu: https://www.socpoist.sk/podmienky-naroku–matka–otec-dietata-a-i—/1293s#04

 

Nepožiadali ste o materské hneď, ako vám vznikol nárok? 

Je to síce nepríjemná situácia, ale dá sa z toho vykľučkovať. O materské dávky môžete požiadať až do 3. roku veku dieťaťa, ak ste to predtým z nejakého dôvodu neurobili. Musíte však doložiť príslušné lekárske doklady. Potom vám Sociálna poisťovňa vyplatí celú sumu – aj spätne.

Ako dlho máte nárok na materské?

Podporu od štátu budete dostávať 34 týždňov. Slobodné matky poberajú materské 37 týždňov, mamičky dvojčiat a viacerčiat dokonca 43 týždňov. 

A dôchodkové poistenie? Musím ho platiť?

Nie, nemusíte. Počas materskej a rodičovskej dovolenky za vás bude platiť štát. Vyplňte príslušné tlačivo a pošlite ho do Sociálnej poisťovne, najlepšie spolu so žiadosťou o materské. Ak to nestihnete do pôrodu, počítajú sa až dni od podania žiadosti.

 

Čo je rodičovská dovolenka?

Termíny „materská dovolenka“ a „rodičovská dovolenka“ mnohí používajú nesprávne. Preto si teraz objasníme, čo presne znamenajú. Rodičovskú dovolenku chápeme dvoma spôsobmi: 

 1. ako obdobie, ktoré nasleduje po uplynutí materskej dovolenky (a môže na ňu nastúpiť aj otec),

 2. ako obdobie, ktoré považujeme za materskú dovolenku, ale v zastúpení otcom (otec – logicky – nemôže byť na materskej).

Mamičky prechádzajú na rodičovský príspevok po vyčerpaní materského. Rodičovský príspevok už nevypláca Sociálna poisťovňa, ale Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

A ďalší rozdiel – materské je dávka nemocenského poistenia, pri ktorej pracovať nesmiete, no pri poberaní rodičovského príspevku môžete, pokiaľ je o vaše dieťa riadne postarané.  

Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, ktorú poberáte do 3. roku dieťaťa. Avšak v prípade, že zdravotný stav dieťaťa si naďalej vyžaduje osobitnú starostlivosť, môžete súčasne poberať aj rodičovský príspevok, a to až do 6. roku dieťaťa. 

Pri poberaní rodičovského príspevku pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav dieťaťa môžete dokonca pracovať, resp. dieťa môže navštevovať materskú škôlku, ak mu to jeho zdravotný stav umožňuje. 

Viac informácií nájdete tu: https://www.upsvr.gov.sk/vzory-ziadosti/vzory-ziadosti-pre-oblast-socialnych-veci-a-rodiny/rodicovsky-prispevok.html?page_id=268773

Ako si vyrátate materské?

Výšku dávky v roku 2020 si vypočítame z denného vymeriavacieho základu (DVZ), alebo z pravdepodobného denného vymeriavacieho základu (PDVZ). Od mája 2017 narástla dávka materského zo 70 % na 75 % DVZ (resp. PDVZ). 

Výšku materského si ľahko vypočítate aj prostredníctvom počítačových alebo smartfónových aplikácií. Aj tu však platia rôzne pravidlá a výnimky, preto si aktuálne informácie ešte overte v Sociálnej poisťovni. 

 

Kedy máte nárok na maximálnu výšku materského v roku 2020?

Ak bol váš mesačný vymeriavací základ, z ktorého ste v rozhodujúcom období (spravidla uplynulý rok) platili nemocenské poistenie minimálne vo výške 2 026 € (teda vo výške 2-násobku priemernej mesačnej mzdy v roku 2018), môžete získate nárok na materské vo výške: 

 • 1 498,70 € – v mesiaci, ktorý má 30 dní,

 • 1 548,70 € – v mesiaci, ktorý má 31 dní.

Muž na rodičovskej dovolenke

Pre ženy, ktoré „pracujú“ na svojej kariére, alebo práve naopak – majú už „fúru“ detí, je otec na rodičovskej dovolenke zaujímavou výzvou. Samozrejme, výraz „otec na materskej“ je právne nesprávny. 

Podľa zákonníka práce hovoríme v tomto prípade o rodičovskej dovolenke. Áno, otec má nárok aj na materské dávky, ak sa takto rozhodnete, no nemôžete ich čerpať obaja naraz. Môžete sa však na „materskej“ striedať.

Ako vypočítate materské pre otca?

Výpočet materského je u otecka identický, ako v prípade mamičky. Odlišná je však dĺžka poberania materského – u otecka trvá iba 28 týždňov. Začína sa najskôr 6 týždňov odo dňa pôrodu (po šestonedelí matky) a vyplácanie trvá do 3 rokov dieťaťa. 

Pred rozhodnutím, kto z vás zostane doma s dieťaťom, si všetko zvážte z každej strany. Páry volia možnosť „otec na rodičovskej“ obvykle vtedy, ak je plat muža výrazne vyšší, ako plat ženy. 

Čo musí spĺňať otec, ak chce poberať materské?

 • Musí si podať „Žiadosť o materské“ v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne.

 • V deň, keď začne poberať materské, musí byť nemocensky poistený (alebo je v ochrannej lehote po skončení nemocenského poistenia).

 • Musí byť nemocensky poistený 2 roky dozadu najmenej 270 kalendárnych dní.

Odbornú kontrolu zabezpečila PhDr. Renáta Rusinková, sociálna poradkyňa s 20-ročnou praxou, komunikátorka a prednášateľka pre pacientske skupiny.

Autor: Sabína Zavarská

Zdroje: 

socpoist.sk, slovensko.sk, employment.gov.sk, www.upsvr.gov.sk

 

   

   

 

 

0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia