Zdieľať

Dôležité informácie pre cestovateľov v súvislosti s koronavírusom COVID-19

Dôležité odporúčania pre cestovateľov v súvislosti so súčasnou situáciou šírenia koronavírusu vo svete.

Aktualizované: 2.7.2020

Odporúčania pred cestou do zahraničia

Odporúčame klientom v prvom rade sledovať najnovšie oznamy a upozornenia pred cestovaním, zverejnené na stránkach Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVaEZ SR), ktoré zahŕňajú aktuálne varovania, odporúčania a podmienky pre vstup do jednotlivých krajín. Tieto informácie sú každodenne aktualizované https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/obmedzenia-na-hraniciach.

V krajinách, ktoré sú na stránke vymenované ako „Zdravotne bezpečné krajiny“, je ochorenie COVID-19 kryté.  

Poistenie liečebných nákladov počas pobytu v zahraničí 

Ak poistený v krajinách, ktoré MZVaEZ SR označilo ako bezpečné, ochorie na COVID-19, má v zmysle príslušných poistných podmienok cestovného poistenia a v súlade s podmienkami dojednanými v poistnej zmluve, liečebné náklady v dôsledku ochorenia kryté. Ide spravidla o náklady na ambulantné ošetrenie, predpísané lieky, hospitalizáciu a ošetrenie počas hospitalizácie, pripadne i repatriáciu späť do Slovenskej republiky.

Na aké prípady sa cestovné poistenie nevzťahuje

Cestovné poistenie sa nevzťahuje na prípady, kedy poistná udalosť mohla byť predvídaná, očakávaná alebo už bola známa v dobe uzatvorenia poistnej zmluvy. Do tejto kategórie spadajú i krajiny, kde bola aktuálna epidemiologická situácia Ministerstvom zahraničných vecí európskych záležitostí Slovenskej republiky vyhodnotená ako vysoko riziková, a teda s vysokou pravdepodobnosťou možnej nákazy koronavírusom. Ide o krajiny, ktoré nie sú zaradené do kategórie „Zdravotne bezpečné krajiny“. Ak klient do takto zaradenej krajiny vycestuje, cestovné poistenie sa na ochorenie COVID-19 nevzťahuje.

Karanténa v zahraničí

Karanténa a náklady s ňou spojené (ubytovanie, stravovanie) sa nepovažujú za náklady na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, a teda nie sú poistením liečebných nákladov kryté. Cestovné poistenie sa tiež nevzťahuje na náklady náhradnej dopravy späť do vlasti po uviaznutí v karanténe.    

Poistenie storna zájazdu / storna objednanej služby

Z poistenia storna zájazdu / storna objednanej služby nevzniká nárok na poistné plnenie, a to ani v prípade, ak MZVaEZ SR zverejní oficiálne stanovisko s odporúčaním necestovať do oblastí postihnutých koronavírusom.

V súlade s platnými poistnými podmienkami cestovného poistenia by takýto nárok vznikol iba v prípade, ak by takéto oficiálne stanovisko s odporúčaním necestovať MZVaEZ SR zverejnilo v súvislosti so živelnou udalosťou, vojnou, občianskymi nepokojmi alebo terorizmom.

Ochorenie COVID-19 je dôvodom pre uplatnenie storna zájazdu / storna objednaj služby. Karanténa (bez lekárom potvrdenej diagnózy nákazy COVIDom-19) dôvodom pre uplatnenie storna zájazdu / objednanej služby nie je.

Asistenčná služba je oporou

Asistenčná služba je klientom k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni. V prípade nečakanej udalosti v zahraničí ju odporúčame kontaktovať. Klientom poradí, ako majú postupovať a na čo majú v danej situácii nárok.

Správa na stiahnutie tu (PDF)

Martina Harsanyiova

Sme mocní
od východu po západ

Svojim blízkym zaistite super ochranu.
Super poistenie pre super rodiny.

Sme mocní
od východu po západ

Svojim blízkym zaistite super ochranu.
Super poistenie pre super rodiny.