Zdieľať

Dôležité informácie pre cestovateľov v súvislosti s koronavírusom COVID-19

Dôležité odporúčania pre cestovateľov v súvislosti so súčasnou situáciou šírenia koronavírusu vo svete.

Aktualizované: 2.7.2020

Odporúčania pred cestou do zahraničia

Odporúčame klientom v prvom rade sledovať najnovšie oznamy a upozornenia pred cestovaním, zverejnené na stránkach Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVaEZ SR), ktoré zahŕňajú aktuálne varovania, odporúčania a podmienky pre vstup do jednotlivých krajín. Tieto informácie sú každodenne aktualizované https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/obmedzenia-na-hraniciach.

V krajinách, ktoré sú na stránke vymenované ako „Zdravotne bezpečné krajiny“, je ochorenie COVID-19 kryté.  

Poistenie liečebných nákladov počas pobytu v zahraničí 

Ak poistený v krajinách, ktoré MZVaEZ SR označilo ako bezpečné, ochorie na COVID-19, má v zmysle príslušných poistných podmienok cestovného poistenia a v súlade s podmienkami dojednanými v poistnej zmluve, liečebné náklady v dôsledku ochorenia kryté. Ide spravidla o náklady na ambulantné ošetrenie, predpísané lieky, hospitalizáciu a ošetrenie počas hospitalizácie, pripadne i repatriáciu späť do Slovenskej republiky.

Na aké prípady sa cestovné poistenie nevzťahuje

Cestovné poistenie sa nevzťahuje na prípady, kedy poistná udalosť mohla byť predvídaná, očakávaná alebo už bola známa v dobe uzatvorenia poistnej zmluvy. Do tejto kategórie spadajú i krajiny, kde bola aktuálna epidemiologická situácia Ministerstvom zahraničných vecí európskych záležitostí Slovenskej republiky vyhodnotená ako vysoko riziková, a teda s vysokou pravdepodobnosťou možnej nákazy koronavírusom. Ide o krajiny, ktoré nie sú zaradené do kategórie „Zdravotne bezpečné krajiny“. Ak klient do takto zaradenej krajiny vycestuje, cestovné poistenie sa na ochorenie COVID-19 nevzťahuje.

Karanténa v zahraničí

Karanténa a náklady s ňou spojené (ubytovanie, stravovanie) sa nepovažujú za náklady na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, a teda nie sú poistením liečebných nákladov kryté. Cestovné poistenie sa tiež nevzťahuje na náklady náhradnej dopravy späť do vlasti po uviaznutí v karanténe.    

Poistenie storna zájazdu / storna objednanej služby

Z poistenia storna zájazdu / storna objednanej služby nevzniká nárok na poistné plnenie, a to ani v prípade, ak MZVaEZ SR zverejní oficiálne stanovisko s odporúčaním necestovať do oblastí postihnutých koronavírusom.

V súlade s platnými poistnými podmienkami cestovného poistenia by takýto nárok vznikol iba v prípade, ak by takéto oficiálne stanovisko s odporúčaním necestovať MZVaEZ SR zverejnilo v súvislosti so živelnou udalosťou, vojnou, občianskymi nepokojmi alebo terorizmom.

Ochorenie COVID-19 je dôvodom pre uplatnenie storna zájazdu / storna objednaj služby. Karanténa (bez lekárom potvrdenej diagnózy nákazy COVIDom-19) dôvodom pre uplatnenie storna zájazdu / objednanej služby nie je.

Asistenčná služba je oporou

Asistenčná služba je klientom k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni. V prípade nečakanej udalosti v zahraničí ju odporúčame kontaktovať. Klientom poradí, ako majú postupovať a na čo majú v danej situácii nárok.

Správa na stiahnutie tu (PDF)

Martina Harsanyiova

AKTUALIZUJTE SI ÚDAJE, KTORÉ VÁM POMÔŽU ZLEPŠIŤ VAŠE ZDRAVIE

Získajte bezplatné upozornenie na preventívnu prehliadku u vášho všeobecného lekára. Aktualizujte si váš e-mail a telefón a aktivujte si službu preventívna pripomienka pre poistencov Union zdravotnej poisťovne.