Zdieľať

Pobočky Unionu pracujú v špeciálnom režime

pobocky union pracuju v specialnom rezime
pobocky union pracuju v specialnom rezime

Vzhľadom na vývoj situácie súvisiacej s koronavírusom na Slovensku sa aj Union pridáva k opatreniam, ktoré majú pomôcť v boji proti šíreniu vírusu COVID-19. Pristúpili sme preto k mimoriadnemu opatreniu, ktoré je zodpovedné voči našim klientom, ako aj našim zamestnancom a ich rodinám. Kontaktné miesta Unionu preto pracujú v špeciálnom režime.

Kontaktujte nás online alebo telefonicky

Odporúčame vám prednostne nás kontaktovať prostredníctvom:

alebo telefonicky na číslach:

Osobne riešime nasledujúce požiadavky:

 • odovzdanie preukazu poistenca,
 • platby do Union zdravotnej poisťovne a Union poisťovne,
 • podanie prihlášky do Union zdravotnej poisťovne (zmena ZP, novorodenec, návrat z cudziny),
 • uzatvorenie poistenia v Union poisťovni.

Klientov vybavujeme pri vstupe do priestorov pobočky

Pre privolanie nášho pracovníka je potrebné zavolať na telefónne číslo uvedené na dverách. Otváracie hodiny jednotlivých kontaktných miest si môžete pozrieť nižšie na stránke.

Klienti na pobočkách

V závislosti od Covid Automatu a podmienok v danom okrese je možná aj osobná návšteva pobočiek. Uistite sa, že vami vybraná poboćka je otvorená, napríklad telefonicky. 

Pri komunikácii s našimi pracovníkmi žiadame o dôsledné dodržiavanie nasledujúcich hygienických opatrení:

 • Použite respirátor FFP2 a ak môžete použite aj jednorazové rukavice.
 • Dodržujte dostatočné rozostupy.
 • Pri vstupe použite dezinfekciu rúk.

Ak nesiete doklady na vybavenie, vhoďte ich tu do označenej schránky a nechajte nám na vás kontakt. Po spracovaní dokladov sa vám ozveme. 

0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

martin frimm

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia