Žiadosti a tlačivá

Poistenec

Očkovania nad rámec zákona

Všeobecné

Infografika - Očkovanie  pdf

Žiadosť o príspevok na očkovacie látky  pdf

Verejný prísľub o príspevku na očkovacie látky  pdf