Zdravý zrak s Union zdravotnou poisťovňou a očnou ambulanciou DaLG

Prečítajte si o možnosti absolvovať bezplatné vyšetrenie očí prostredníctvom optickej koherenčnej tomografie v očnej ambulancii DaLG.
Zdravy zrak Dalg

Zdravý zrak s Union zdravotnou poisťovňou a očnou ambulanciou DaLG

Vďaka našej nadštandardnej spolupráci s kvalitnou očnou ambulanciou MUDr. Silevie Koutunovej na Ľanovej ulici 10 v Bratislave (DaLG, s.r.o.) vám prinášame bezplatné vyšetrenie očí prostredníctvom optickej koherenčnej tomografie.

Váš zrak je tým najcennejším zmyslom, ktorý máte, a preto by ste nemali zabúdať na jeho pravidelnú kontrolu. Zhoršenie zraku v žiadnom prípade nepodceňujte, pretože môže viesť k obmedzeniam v každodenných aktivitách a negatívne tak vplývať na kvalitu života. Skorá diagnostika je kľúčová v predchádzaní závažných očných ochorení a ich komplikácií.

Nadštandardná forma spolupráce Union zdravotnej poisťovne a očnej ambulancie DaLG vám prináša niekoľko výhod. Najzaujímavejšou je možnosť bez doplatku absolvovať dôsledné vyšetrenie očí prostredníctvom optickej koherenčnej tomografie (tzv. OCT). Toto vyšetrenie je nevyhnutné pri väčšine očných zákrokov a pre stanovenie správneho liečebného postupu. Všetky náklady na OCT vyšetrenie za vás uhradí Union zdravotná poisťovňa.

Očná ambulancia DaLG, s.r.o. (MUDr. Silvia Koutunová) je zameraná predovšetkým na diagnostiku a konzervatívnu liečbu glaukómu a ochorení sietnice.

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia