Monitor dychu a pohybu

Monitor dychu a pohybu novorodenca

Aby si mamičky počas spánku poriadne oddýchli a neobávali sa o bábätko, prinášame benefit – monitor dychu a pohybu novorodenca, ktorý postráži každé bábätko počas spánku.

Monitor dychu a pohybu novorodenca sa skladá z monitoru a podložky, ktorá sníma pohyb a dych novorodenca. Pri zástave dychu alebo nedostatočnej dychovej aktivite vás monitor okamžite upozorní zvukovým alarmom. Vy tak stihnete včas vstať z postele a skontrolovať vaše bábätko.

Formu benefitu si môžete vybrať z týchto možností:

alebo

Podmienkou pre zapožičanie aj príspevok je, že vaše bábätko a jeden zákonný zástupca (rodič) je naším poistencom. Nezabudnite poistiť vaše bábätko aj seba v Union zdravotnej poisťovni.

Bezplatné zapožičanie monitora - ako na to?

Prehľadný a jednoduchý grafický postup na bezplatné zapožičanie monitora dychu a pohybu nájdete v našej infografike.

 1. Stiahnite si žiadosť, vyplňte a dajte potvrdiť všeobecnému lekárovi pre deti, s ktorým máte podpísanú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti pre vaše dieťatko.
 2. Nezabudnite v žiadosti uviesť telefónne číslo, na ktorom vás môže kontaktovať technik, ktorý vám doručí  a nainštaluje monitor dychu.
 3. Vyplnené tlačivo prineste čo najskôr na ktorékoľvek kontaktné miesto Union zdravotnej poisťovne, a.s. alebo pošlite na adresu Union zdravotná poisťovňa, a.s. Karadžičova 10, 814 53, Bratislava v obálke s označením „Nanny“.
 4. Označenie obálky je dôležité, aby sme vám mohli zabezpečiť inštaláciu prístroja u vás doma čo najskôr.

   

 5. Termín inštalácie si s vami dohodne technický pracovník telefonicky vopred.

Podmienky na schválenie žiadosti o požičanie a o inštaláciu domáceho monitora dýchania:

I. Poistenec (dieťa) musí mať platný poistný vzťah v Union zdravotnej poisťovni, a. s., na základe potvrdenej prihlášky v čase schvaľovania a po celú dobu zapožičania domáceho monitora dýchania.

II. Aspoň jeden rodič (zákonný zástupca) poistenca musí mať platný poistný vzťah v Union zdravotnej poisťovni, a.s.,

III. Poistenec (dieťa) musí mať samostatnú postieľku.

IV. Zdravotná poisťovňa uhrádza zapožičanie prístroja z verejného zdravotného poistenia maximálne do dovŕšenia 6. mesiaca veku poistenca (dieťaťa).

Príspevok 30 eur na monitor dychu a pohybu - ako na to?

 1. Zakúpte si monitor dychu.
 2. Stiahnite si tlačivo Žiadosť o úhradu príspevku monitoru dychu, vyplňte všetky požadované údaje a podpíšte.
 3. K žiadosti priložte faktúru a doklad o úhrade za monitor, na ktorom je uvedený názov výrobku, dátum kúpy a uhradená cena. (Príspevok sa nevzťahuje na monitor, ktorý zakúpite „z druhej ruky“.)
 4. Žiadosť odovzdajte na ktoromkoľvek kontaktnom mieste Union zdravotnej poisťovne alebo pošlite poštou na adresu sídla Union zdravotnej poisťovne, a.s., Karadžičova 10, 814 53, Bratislava.
 5. Po spracovaní žiadosti vám príspevok zašleme na účet uvedený v žiadosti.

Podmienky nároku na príspevok:

I. Nárok na príspevok má poistenec zdravotnej poisťovne vo veku do 6 mesiacov života (vrátane), ktorého aspoň jeden zo zákonných zástupcov má platný poistný vzťah so zdravotnou poisťovňou (nie poistenci EÚ).

II. Zákonný zástupca poistenca nie je v čase podania žiadosti dlžníkom podľa § 25a ods. 1 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

III. Nárok na príspevok vzniká poistencovi, ak nákup monitoru dychu je zrealizovaný počas účinnosti tohto verejného prísľubu.

IV. Príspevok je jednorazový.

V. Maximálna výška príspevku je 30 €. V prípade úhrady nižšej sumy ako je suma 30,00 EUR, poisťovňa uhradí poistencovi príspevok len v tejto (nižšej) sume.

Kompletné znenie podmienok pre získanie príspevku 30 Eur na monitor dychu a pohybu nájdete vo Verejnom prísľube.

Pozrite si ďalšie benefity pre mamičky od Union zdravotnej poisťovne.

Máte otázky?

 1. napíšte nám cez kontaktný formulár
 2. napíšte nám mail na union@union.sk
 3. zavolajte nám na 0850 003 333

Infografika