Atoms/icons/24/grey/info-24
Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií

Preventívne vyšetrenie rakoviny prostaty

Presná príčina vzniku rakoviny prostaty nie je známa, má však charakter dedičného ochorenia. Preventívna prehliadka u urológa pomáha zachytiť rakovinu prostaty vo včasnej fáze. U nás máte preventívnu prehliadku už od štyridsiateho roku života.
Prehliadka u urologa
Prehliadka u urologa

Čo od nás dostanete?

Rakovina prostaty je na Slovensku tretím najčastejším onkologickým ochorením u mužov. Dôležitým faktorom pri vzniku rakoviny prostaty je vek – väčšina prípadov sa vyskytuje u mužov vo veku nad 50 rokov. Ako poistenec Union zdravotnej poisťovne máte nárok na: 

Čo znamená PHI (Prostate Health Index)

Stanovenie PHI u nás nazývaný ako index zdravej prostaty je komplexné vyšetrenie prostaty, ktoré sa skladá z vyšetrení p2PSA, PSA a free PSA (Prostate prostate-specific antigen, resp. prostatický špecifický antigén). PHI sa vypočíta z analýzy týchto troch uvedených parametrov a umožňuje kvalitnejšie určiť riziko výskytu rakoviny prostaty.

Čo treba splniť?

Poistite sa za 3 minúty
priamo v mobile

Vďaka digitálnemu podpisu nemusíte už nikam chodiť, ani na nikoho čakať.
Našu online prihlášku podpíšete priamo v mobile.

Ako na to?

Union zdravotná poisťovňa, a.s. si vyhradzuje právo na zmeny poskytovaných výhod.

Sme mocní
od východu po západ

Svojim blízkym zaistite super ochranu.
Super poistenie pre super rodiny.

Sme mocní
od východu po západ

Svojim blízkym zaistite super ochranu.
Super poistenie pre super rodiny.