Preventívne vyšetrenie rakoviny prostaty

Preventívne vyšetrenie rakoviny prostaty
Prehliadka u urologa
Prehliadka u urologa

Rakovina prostaty je ochorenie s celosvetovo rastúcim počtom novo zachytených prípadov. Na Slovensku je tretím najčastejším zhubným nádorom u mužov. Presná príčina rakoviny prostaty nie je známa. Rakovina prostaty má charakter dedičného ochorenia, to znamená, že prítomnosť tohto ochorenia u otca, starého otca, strýka alebo brata môže výrazne zvyšovať riziko jeho vzniku.

Ďalším dôležitým faktorom je vek – väčšina prípadov rakoviny prostaty sa vyskytuje u mužov vo veku nad 50 rokov, strava, hormonálne zmeny, životné prostredie. Začiatočné štádium tohto ochorenia zvyčajne nevyvoláva výraznejšie ťažkosti.

S postupom ochorenia sa objavujú problémy s močením, neschopnosť kompletne sa vyprázdniť, časté močenie zvyčajne v noci, bolesti a pálenie pri močení, prítomnosť krvi v moči, chronická bolesť dolnej časti chrbta, panvy a hornej časti stehien.

Vzhľadom k tomu, že nie je v súčasnosti jednoznačné, ktoré okolnosti prednostne zvyšujú riziko vzniku rakoviny prostaty, odporúča sa dodržiavať nasledovné preventívne opatrenia.

Preventívne opatrenia

Ako je možné včas odhaliť rakovinu prostaty?

Základom je vyšetrenie prostaty cez konečník a odber krvi na marker aktivity prostaty, tzv. prostatický špecifický antigén (PSA), ktoré sa realizuje v rámci preventívnej urologickej prehliadky. PSA je bielkovina, ktorá sa tvorí len v prostatických žliazkach. Pri poškodení štruktúry buniek sa dostáva do krvi vo vyššej miere a môže tak upozorniť na patologický proces v prostate. Jeho hodnota môže identifikovať vyššie riziko vzniku rakoviny prostaty, avšak nemusí nevyhnutne súvisieť len s rakovinou.

Hladina PSA v priebehu života rastie, takže príčinou zvýšenia PSA môže byť aj tzv. benígna hyperplázia prostaty(zväčšenie objemu prostaty súvisiace s vekom), zápal prostaty, stav po masáži prostaty, realizácia vyšetrenia cez močovú trubicu a pod. Potvrdenie alebo vylúčenie nádoru prostaty je možné tzv. biopsiou prostaty(odber vzorky z prostaty tenkou ihlou) a histologickým vyšetrením tejto vzorky.

Union zdravotná poisťovňa, a.s. v rámci svojho benefitu uhrádza preventívnu urologickú prehliadku, ako aj vyšetrenie PSA a p2PSA  ukazovateľov všetkým svojím poistencom od 40 rokov v 2-ročných intervaloch.


V prípade doplňujúcich informácií nás kontaktujte na tel.č. 0850 003 333

Napriek medicínskym pokrokom je rakovina stále druhou najčastejšou príčinou úmrtí na Slovensku. Jej liečba stojí postihnutých nielen obrovské množstvo síl, no i nemalé sumy peňazí. Union poisťovňa vám preto ako prvá na Slovensku prináša možnosť poistenia onkologickej choroby, ktoré vám v prípade najhoršieho pomôže zvládnuť nepriaznivý finančný dopad, ktorý je, bohužiaľ, často s dlhodobou liečbou spojený.

Financie môžete použiť na čokoľvek, čo nie je hradené z verejného zdravotného poistenia. Napríklad splátky hypotekárneho a spotrebného úveru, rekonvalescenčný pobyt pri mori alebo akékoľvek výdavky spojené s plnohodnotným životom počas boja s rakovinou. Poistenci Union zdravotnej poisťovne majú 20 % zľavu na poistenie onkologických chorôb a mnoho ďalších výhod.

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia