Zdieľať

Očkovanie počas tehotenstva chráni matky aj novorodencov. Výber covid noviniek za apríl

očkovanie tehotnej ženy proti covidu
Je očkovanie proti covidu bezpečné pre tehotné ženy? Môžete sa zaočkovať aj v prípade, že podstupujete IVF? Ako chráni vakcína novorodencov?
očkovanie tehotnej ženy proti covidu
V článku si prečítate:

Očkovanie tehotných proti covidu

Tehotným ženám síce nehrozí covid-19 viac, ako netehotným ženám v rovnakom veku, ale ak sa ochorením nakazia, majú vyššie riziko predčasného pôrodu a môžu mať aj komplikovanejší priebeh ochorenia.
Prenos ochorenia z tehotnej ženy na dieťa je pomerne zriedkavý, ale už bol viackrát zaznamenaný.

Nová štúdia uverejnená vo vedeckom časopise American Journal of obstetrics and gynecology naznačila, že očkovanie proti covidu je bezpečné aj pre tehotné a dojčiace ženy.

Napriek tomu, že vakcíny proti covid-19 neboli v klinických štúdiách testované na tehotných a dojčiacich ženách, výskum u žien zaočkovaných od decembra do marca 2021 ukázal, že očkovanie je pre ne bezpečné a účinné.

Hladinu protilátok vytvorených v krvi po vakcinácii pritom podľa tejto štúdie nijako neovplyvňovalo obdobie tehotenstva, v ktorom boli tehotné ženy proti covidu zaočkované.

0
Príspevok
Na bábätko vám prispejeme až 100 €. Bezplatne vám požičiame monitor dychu, pošleme poukážku na nákup novorodeneckých potrieb a prispejeme na kurz plávania.

Protilátky z placenty a materského mlieka

Výskum dokonca ukázal, že protilátky, ktoré sa vytvorili u zaočkovanej tehotnej ženy sa prostredníctvom placenty preniesli aj do tela novorodenca.

Podobne to bolo aj v prípade dojčiacich žien, kedy sa protilátky vytvorené vďaka vakcíne, dostali k dojčaťu cez materské mlieko.

Hladina protilátok bola u bábätiek zaočkovaných matiek dokonca vyššia, ako u novorodencov a dojčiat, ktorých matky covid-19 prekonali.

Očkovanie pred otehotnením a počas umelého oplodnenia

Ako je to v prípade, že sa pokúšate otehotnieť? Americká asociácia pre reprodukčnú medicínu (ASRM) očkovanie žien, ktoré sa snažia alebo plánujú otehotnieť, odporúča. Platí to aj pre ženy, ktoré sú v procese umelého oplodnenia.

Momentálne neexistuje žiadny dôkaz, že očkovanie nejakým spôsobom ovplyvňuje liečbu súvisiacu s výkonmi asistovanej reprodukcie (napríklad IVF a pod.).

Vakcíny proti covid-19 neobsahujú nový koronavírus a podľa medzinárodných zdravotníckych organizácií nie je dokázané, že by mali akýkoľvek vplyv na plodnosť.

Nižšie riziko prenosu po prvej dávke vakcíny

Ďalší z výskumov spojených s očkovaním proti koronavírusu ukázal, že už prvá dávka vakcíny Pfizer (Comirnaty) a AstraZeneca znižujú riziko prenosu nákazy v rámci domácnosti až o 50 percent.

Anglický úrad na ochranu zdravia (PHE) zverejnil štúdiu, podľa ktorej ľudia nakazení covidom tri týždne po zaočkovaní prvou dávkou, menej pravdepodobne nakazia svoje najbližšie kontakty – v rámci domácnosti o 38 až 49 percent.
Práve najbližšie kontakty, teda zvyčajne osoby v jednej domácnosti, sú v rámci šírenia covidu najohrozenejšie.

Vakcíny nielen výrazne ovplyvňujú riziko úmrtia, ťažkého priebehu covid-19 a hospitalizácie, ale sú efektívne aj v znižovaní rizika šírenia ochorenia.

Aktualizácia k 11. 5. 2021: Bratislavský samosprávny kraj oznámil, že uprednostní pri očkovaní okrem chronicky chorých pacientov či darcov krvi, aj tehotné ženy, ktoré sa doborovoľne rozhodnú pre vakcináciu. 

Zdroje: 

https://www.theguardian.com/world/2021/apr/16/pregnant-women-offered-covid-vaccine-uk
https://www.ajog.org/article/S0002-9378(21)00187-3/fulltex
thttps://extendfertility.com/covid-19-vaccine-trying-to-conceive-fertility-pregnancy/
https://www.teraz.sk/zahranicie/uz-prva-davka-vakciny-proti-covid-19/544981-clanok.html

0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Martina Harsanyiova

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia