Zdieľať

Kedy sa budú očkovať deti a čo je to liečba protilátkami? Výber covid noviniek za marec.

covid-ockovanie
Očkovanie proti ochoreniu covid-19 a deti, vplyv očkovania na šírenie covidu, liek proti covid-19 a ďalšia vakcína na Slovensku.
covid-ockovanie

Odborných informácií o boji s vírusom SARS-CoV-2 a ochorením covid-19, pribúdajú denne stovky. Každý mesiac pre vás budeme vyberať tie, ktoré by nemali ujsť vašej pozornosti. Za mesiac marec sú to tieto:

Budú sa čoskoro očkovať proti ochoreniu covid-19 aj deti?

Ako bránia vakcíny proti šíreniu covidu?

Majú už vedci liek proti covid-19?

Kedy bude na Slovensku dostupná ďalšia vakcína?

Očkovanie detí proti covid-19

Napriek tomu, že deti sa zdali byť dlho pomerne dobre chránené pred ochorením covid-19, bolo jasné, že sú často bezpríznakovými prenášačmi koronavírusu.

Neskôr sa ukázalo, že môžu byť ohrozené zápalovými syndrómami. Ohrozuje ich tzv . Pediatrický multisystémový inflamačný syndróm (PIMS). Ide o závažné, život ohrozujúce ochorenie, vyžadujúce si pediatrickú intenzívnu starostlivosť.
Rizikom sú aj objavujúce sa nové mutácie koronavírusu, pri britskej mutácií sa jasne ukázalo, že je nákazlivejšia aj u detí.

Výrobcovia vakcín, ktoré sú alebo čoskoro budú na Slovensku dostupné, už tému koronavírus a deti do klinických štúdií zahrnuli. Comirnaty (Pfizer/BioNTech), Moderna, AstraZeneca aj Johnson & Johnson teda už začali, prípadne v najbližšom čase začnú porovnávať účinky vakcín proti covid-19 na deťoch oproti účinkom, ktoré už zistili u dospelých ľudí. Kedy však reálne dôjde k očkovaniu detí, zatiaľ nie je jasné.

VEDELI SE, ŽE ...

Očkovanie je dôležitou prevenciou pred ťažkými priebehmi ochorenia, hospitalizáciou a úmrtím. Pred úmrtím v dôsledku ochorenia covid-19 vás všetky vakcíny stopercentne ochránia.

Vakcíny účinne bránia šíreniu vírusu

To, že očkovanie ľudí chráni pred úmrtím na ochorenie covid-19 sa ukázalo už pri klinických štúdiách vakcín pred spustením vakcinácie.

Rovnako sa všetky u nás dostupné a schválené vakcíny ukázali ako účinné v ochrane pred závažným priebehom covidu a nutnosťou hospitalizácie.

Teraz majú už vedci odpoveď aj na otázku, či môžu zaočkovaní ľudia koronavírus ďalej šíriť. Zistili, že vakcíny znižujú riziko bezpríznakovej infekcie, takže pokiaľ ste zaočkovaní, výrazne klesá riziko toho, že sa infikujete, ale nebudete mať príznaky, a teda nemôžete šíriť infekciu ďalej.

0 %
Zľava

Máme pre vás zľavu až 31 % na covid-19 testy vo viacerých laboratoriách na Slovensku.

Liečba protilátkami?

Popri vývoji vakcín sa vedci stále intenzívne zaoberajú aj hľadaním účinných liečiv proti ochoreniu covid-19.
V ostatnom čase upútali pozornosť najmä priaznivými výsledkami pri použití tzv. monoklonálnych protilátok. Tie dokážu extrahovať z krvnej plazmy ľudí, ktorí covid prekonali a namiešať z nich liečivá brániace ťažkým stavom a úmrtiam na covid-19. Niektoré sa síce ukázali ako menej účinné pri boji s niektorými mutáciami koronavírusu, iné však boli účinné aj proti mutáciám. Ich výskum bude naďalej pokračovať.

Monoklonálne protilátky fungujú tak, že dokážu identifikovať a zachytiť sa na tzv. spike proteíne koronavírusu, prostredníctvom ktorého sa vírus dostáva do buniek. Keď sa na tento proteín protilátky prichytia, dokážu mu zabrániť preniknúť do buniek a šíriť sa. Európska lieková agentúra niektoré z týchto látok momentálne posudzuje.

Jednodávková vakcína Johnson & Johnson

Vakcína Johnson & Johnson, ktorá mala na Slovensko prísť v druhej polovici apríla, bude prvou z u nás dostupných a schválených vakcín, ktoré sa budú očkovať v jednej dávke. Jej výhodou je aj nenáročnosť na skladovanie oproti ostatným vakcínam. Znesie totiž aj niekoľkomesačné uskladnenie v chladničke.

Podobne ako AstraZeneca, aj vakcína Johnson & Johnson je tzv. vektorovou vakcínou. Obsahuje upravený adenovírus s génom na tvorbu spike proteínu, ktorým sa koronavírus dokáže uchytiť na bunke.

Po vakcinácii sa gén dostane do ľudského tela, vytvorí spike proteín a následne ho imunitný systém identifikuje a vytvorí proti nemu protilátky. Nedôjde pritom k infekcii, adenovírus z vakcíny sa nemôže množiť a nespôsobuje ochorenia.
Nežiaduce účinky sú aj pri tejto vakcíne iba mierne a veľmi podobné tým, aké sa objavili pri ostatných vakcínach.

Aktualizácia k 13. 4.2021: 
Momentálne nie je známe, kedy vakcína na Slovensko príde, keďže spoločnosť Johnson & Johnson posunula distribúciu v Európe kvôli vyšetrovaniu zriedkavých prípadov krvných zrazenín v Spojených štátoch amerických. 

0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Lucia Papanova

Lucia Papanova

Tento text sa doťahuje z profilu: - vo wordpresse mouse over na svoje meno vpravo hore, - click "upraviť profil - scroll do sekcie "životopis" - vyplniť

Lucia Papanova

Tento text sa doťahuje z profilu: - vo wordpresse mouse over na svoje meno vpravo hore, - click "upraviť profil - scroll do sekcie "životopis" - vyplniť
Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia