Atoms/icons/24/grey/info-24
Sem môžeme umiestniť dôležitú informáciu pre našich klientov – napr. odstávky webu, služieb a podobne.
Union
Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácii.

Monitor dychu a pohybu novorodenca

Nanny stráži spánok vášho bábätka, aj vo chvíľach keď vy zaslúžene oddychujete. Monitor dychu vám zapožičiame do šiesteho mesiaca veku dieťatka úplne zadarmo.
monitor dychu novorodeniatka

Monitor dychu a pohybu novorodenca

Aby si mamičky počas spánku poriadne oddýchli a neobávali sa o bábätko, prinášame benefit – monitor dychu a pohybu novorodenca, ktorý postráži každé bábätko počas spánku. Monitor dychu a pohybu novorodenca sa skladá z monitoru a podložky, ktorá sníma pohyb a dych novorodenca. Pri zástave dychu alebo nedostatočnej dychovej aktivite vás monitor okamžite upozorní zvukovým alarmom. Vy tak stihnete včas vstať z postele a skontrolovať vaše bábätko.

Formu benefitu si môžete vybrať z týchto možností:

Podmienkou pre zapožičanie aj príspevok je, že vaše bábätko a jeden zákonný zástupca (rodič) je naším poistencom. Nezabudnite poistiť vaše bábätko aj seba v Union zdravotnej poisťovni.

Poistite sa za 3 minúty
priamo v mobile

Vďaka digitálnemu podpisu nemusíte už nikam chodiť, ani na nikoho čakať.
Našu online prihlášku podpíšete priamo v mobile.

Bezplatné zapožičanie monitora - ako na to?

Prehľadný a jednoduchý grafický postup na bezplatné zapožičanie monitora dychu a pohybu nájdete v našej infografike.

Podmienky na schválenie žiadosti o požičanie a o inštaláciu domáceho monitora dýchania:

I. Poistenec (dieťa) musí mať platný poistný vzťah v Union zdravotnej poisťovni, a. s., na základe potvrdenej prihlášky v čase schvaľovania a po celú dobu zapožičania domáceho monitora dýchania.

II. Aspoň jeden rodič (zákonný zástupca) poistenca musí mať platný poistný vzťah v Union zdravotnej poisťovni, a.s.,

III. Poistenec (dieťa) musí mať samostatnú postieľku.

IV. Zdravotná poisťovňa uhrádza zapožičanie prístroja z verejného zdravotného poistenia maximálne do dovŕšenia 6. mesiaca veku poistenca (dieťaťa).

Príspevok 30 EUR na monitor dychu a pohybu – ako na to?

Podmienky nároku na príspevok:

I. Nárok na príspevok má poistenec zdravotnej poisťovne vo veku do 6 mesiacov života (vrátane), ktorého aspoň jeden zo zákonných zástupcov má platný poistný vzťah so zdravotnou poisťovňou (nie poistenci EÚ).

II. Zákonný zástupca poistenca nie je v čase podania žiadosti dlžníkom podľa § 25a ods. 1 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

III. Nárok na príspevok vzniká poistencovi, ak nákup monitoru dychu je zrealizovaný počas účinnosti tohto verejného prísľubu.

IV. Príspevok je jednorazový.

V. Maximálna výška príspevku je 30 EUR. V prípade úhrady nižšej sumy ako je suma 30,00 EUR, poisťovňa uhradí poistencovi príspevok len v tejto (nižšej) sume.

Kompletné znenie podmienok pre získanie príspevku 30 EUR na monitor dychu a pohybu nájdete vo Verejnom prísľube.

Novinka: Od 1. 1. 2022 zvyšujeme príspevky na zuby a oči. Spolu vám dáme až 300 €

Na ošetrenie u zubára 100 € a ďalších 50 € na dentálnu hygienu. Je na vás, či využijete príspevok naraz alebo po častiach.
Atoms/icons/80/grey-green/zub-80
Na okuliarové rámy pre deti 70 € a ďalších 80 € na vyšetrenia očí.