Dentálna hygiena všeobecne

Správna dentálna hygiena zabraňuje vzniku ochorení ústnej dutine a vedie k zachovaniu celkovému zdraviu zubov po celý život
Dentalna hygiena

Nikto z nás si v dnešnej dobe asi nevie predstaviť život bez každodennej hygieny. Časté a pravidelné umývanie rúk, sprchovanie, umývanie vlasov a celého tela. Zdá sa, že máme v otázke hygieny jasno. Ale čo napríklad také zuby?

Ústna hygiena by tiež mala byť neoddeliteľnou súčasťou každodenného života každého z nás.

Správna dentálna hygiena totiž zabraňuje vzniku ochorení tvrdých a mäkkých tkanív v ústnej dutine a vedie tak k zachovaniu zdravej ústnej dutiny a vlastných zubov po celý náš život.  

Pravdou však je, že veľa ľudí nemá dostatok informácií a vedomostí o tom, ako ústnu hygienu vykonávať správne.


Individuálna dentálna hygiena

Individuálna dentálna hygiena, teda každodenné čistenie zubov, je tou najlacnejšou a najúčinnejšou prevenciou voči ochoreniam ústnej dutiny. Jej cieľom je odstránenie zvyškov potravy. Pri čistení zubov je dôležitá najmä správna technika čistenia a pozornosť venovaná medzizubným priestorom. Zuby a medzizubné priestory je možné čistiť rôznymi spôsobmi:

 • zubnou kefkou a zubnou pastou,
 • pomôckami na čistenie medzizubných priestorov,
 • ústnou vodou,
 • žuvačkou

Pýtate sa, prečo žuvačka? Určite sa neodporúča iba kvôli chuti a eliminovaniu zápachu z úst. Žuvačka napomáha čisteniu medzizubných priestorov a taktiež tvorbe slín, ktoré sú veľmi dôležité. Znížená tvorba slín môže totiž narušiť rovnováhu baktérií v ústach a poškodiť ochrannú bariéru, čo môže viesť k ochoreniam nielen ústnej dutiny, ale aj celého organizmu.  
Veľakrát ani netušíte, že zanedbaná dentálna hygiena môže byť príčinou rôznych ochorení, ktorými trpíte. Preto individuálnu dentálnu hygienu určite nepodceňujte.

Problémy a ochorenia ústnej dutiny. Ako ich vzniku zabrániť?

Povlak

Jedným z najrozšírenejších problémov ústnej dutiny je zubný mikrobiálny povlak. Ten je najčastejšou príčinou vzniku zubného kazu a zápalov celého aparátu zubov. V povlaku sa ukladajú baktérie, ktoré sa pri nedostatočnom odstraňovaní povlaku hromadia a môžu tak spôsobiť zubné kazy a zápal ďasien.

Zubný mikrobiálny povlak je možné odstrániť len mechanicky, a to pomôckami pre ústnu hygienu. Medzi tieto patria zubné kefky, pomôcky na čistenie medzizubných priestorov, pomôcky na čistenie zubných náhrad a chemické prostriedky ovplyvňujúce tvorbu povlaku.


Zápal ďasien a parodontitída

Zápal ďasna (gingivitída) je spôsobený nahromadením povlaku a baktérií. Spočiatku sa prejavuje nenápadným opuchom, citlivosťou a občasným krvácaním ďasien. Pri neliečenom zápale ďasna, t.j. ak sa neodstráni povlak a zubný kameň, však dochádza k poškodzovaniu kosti a tkanív okolo zuba (parodontu).

Poškodenie kostí a parodontu (parodontitída) má za následok zápach z úst, krvácanie, ústup ďasna a kývanie zubov. Tým, že ďasná sú zapálené a cievy krehké, baktérie majú uľahčený priechod do krvi a dokážu tak vo vzdialených orgánoch ľudského tela vyvolať sekundárnu infekciu a systémové ochorenia, akými sú:

 • cukrovka diabetes mellitus,
 • kardiovaskulárne ochorenia,
 • reumatoidná artritída,
 • rakovina,
 • ochorenia dýchacieho traktu, a pod.

V boji proti zápalu ďasien obyčajné čistenie kefkou nestačí. Najúčinnejší spôsob, ktorým je možné zabrániť nahromadeniu povlaku a baktérií, je ich mechanické odstránenie.


Profesionálna dentálna hygiena

Aj napriek tomu, že pravidelné a dôkladné čistenie zubov a medzizubných priestorov pomáha zabraňovať vzniku kazov a iných ochorení ústnej dutiny, pravidelné návštevy dentálneho hygienika sú rovnako dôležité.   

Dentálny hygienik je totiž kvalifikovaný odborník stomatologického tímu, ktorého úlohou je pomáhať ochoreniam predchádzať profesionálnou hygienou, chemickou liečbou ako aj informáciami o tom, ako sa správne starať o zdravie vašej ústnej dutiny. K dentálnemu hygienikovi môžete ísť na odporúčanie svojho lekára alebo aj z vlastnej iniciatívy.

Dentálny hygienik vykonáva profesionálnu dentálnu hygienu nielen u jednotlivcov, ale aj u skupín. Preto sa môžete s ním stretnúť aj v škôlkach, školách, detských domovoch, ústavoch a zariadeniach pre handicapovaných, najmä však v zubných ambulanciách.


Čo vás čaká u dentálneho hygienika

U dentálneho hygienika môžete byť pripravení na základné vyšetrenia, akými sú:

 • vyšetrenie mäkkých tkanív (ďasná, jazyk, úpony rias)
 • vyšetrenie stavu kosti, čeľustného kĺba (TMK – temporomandibulárny kĺb)
 • vyšetrenie úrovne ústnej hygieny
 • odstránenie zubného kameňa a mäkkých povlakov
 • ošetrenie citlivých krčkov
 • ošetrenie zubov fluoridovým preparátom, tzv. lokálna fluoridácia
 • bielenie zubov

Pri vyšetrení používa rôzne pomôcky ako ultrazvuk, škrabky a kyrety, leštiace pasty, kefky, kališteky, pieskovač a iné.

Okrem dôkladného vyšetrenia vás dentálny hygienik informuje, v akom stave je vaša ústna dutina. V prípade ochorení vám poradí, ako najlepšie zabrániť ich opätovnému vzniku v budúcnosti. Odporučí najlepšie pomôcky a techniky čistenia zubov a medzizubných priestorov.

Ak nemáte žiadne vážnejšie problémy, návšteva dentálneho hygienika vás pravdepodobne vôbec nebude bolieť. V prípade vážnejších problémov vás dentálny hygienik pripraví na ošetrenie u stomatológa.


Kedy a ako často navštevovať špecialistu

Aby sme predchádzali vzniku ochorení ústnej dutiny, návšteva dentálneho hygienika či zubného lekára nesmie byť jednorazovou záležitosťou. Ako často by sme však mali navštevovať špecialistu?

1x ročne – pravidelná preventívna prehliadka u zubného lekára

1x za 2 roky – RTG kontrola v rámci preventívnej prehliadky

2x ročne – preventívna prehliadka do 18 rokov a návšteva dentálneho hygienika

4x ročne – ošetrenie u dentálneho hygienika v prípade chronickej parodontitídy (parodontitis chronica)

V prípade nečakaných problémov a ochorení ústnej dutiny je potrebné absolvovať návštevu zubného lekára čo najskôr.

Prečítajte si viac o dentálnej hygiene

Základom zdravého a šťastného úsmevu je predovšetkým prevencia,
no potrebné je dbať aj na správne a pravidelné čistenie zubov.
Dentálna hygiena v tehotenstve Dentálna hygiena u novorodencov Dentálna hygiena u detí a tínedžerov
Doprajte si zdravý a šťastný úsmev s Union zdravotnou poisťovňou. Pre našich poistencov máme príspevok 100 EUR ročne na zuby, ktorý je možno využiť na dentálnu hygienu a iné bežné ošetrenia u zubára.
pomozeme vam s doplatkami u zubara

100 EUR na zuby ročne
každému poistencovi

Doprajte si zdravý a šťastný úsmev s Union zdravotnou poisťovňou. Pre našich poistencov máme príspevok 100 EUR ročne na zuby, ktorý je možno využiť na dentálnu hygienu a iné bežné ošetrenia u zubára.

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia