Dentálna hygiena deti a tínedžeri

Deti na čistenie zubov často zabúdajú. Je preto dôležité hneď od začiatku vytvárať u detí správny postoj k dentálnej hygiene a umývaniu zubov
Dentalna hygiena deti a tinedzeri
Dentalna hygiena deti a tinedzeri
   

Výchova detí určite nie je jednoduchá, zvlášť keď chceme deti naučiť poriadku a určitým pravidlám akým je napríklad aj pravidelná ústna hygiena. Deti by sa najradšej stále len hrali a na nejaké pravidlá či čistenie zubov často popri tom zabúdajú. Preto je hlavne na rodičoch, aby dohliadali čistenie ústnej dutiny a zubov svojich detí.

Rovnako dôležité je dávať pozor na vznik rôznych zlozvykov u detí, ako sú napríklad cmúľanie prstov, pier, jazyka, líc, rohov vankúšov a iných vecí, ktoré do úst nepatria. Aj takýmto spôsobom sa im do úst môžu dostať baktérie, ktoré potom negatívne ovplyvňujú ich ústnu dutinu.

Najlepšie je hneď od začiatku vytvárať u detí správny postoj k hygiene a využívať pri čistení zubov fluoridy, ktoré zvyšujú odolnosť zubnej skloviny. Fluoridy môžu byť vo forme fluoridových tabliet, soli, zubnej pasty alebo gélov. Výber vhodnej formy závisí od veku dieťaťa.

 

Fluoridy pri čistení detských zúbkov

Správna starostlivosť o detské zuby je dôležitá už pri mliečnych zuboch. Zdravé mliečne zuby majú totiž vo vývoji sánky dieťaťa nezastupiteľnú úlohu. Držia miesto pre trvalé zuby a taktiež ovplyvňujú rast čeľuste a sánky.

Už pri mliečnych zuboch je nevyhnutný aj dostatočný prísun fluoridových iónov. Kombináciou vnútornej a vonkajšej fluoridácie môžeme znížiť kazivosť zubov až o 50 – 80%.

Vnútorná fluoridácia (napr. fluoridové tabletky) má význam len do veku 10 až 12 rokov dieťaťa, v období rastu zubov.

Vonkajšiu fluoridáciu, ktorá zahŕňa čistenie zubov vhodnou zubnou pastou a používanie ústnej vody s obsahom fluoridov (fluorid sodný, aminfluorid), je však potrebné vykonávať neustále

 

Aminfluoridy

Fluoridy posilňujú sklovinu a chránia ju pred pôsobením baktérií. Viac ako 400 klinických štúdií potvrdilo, že fluoridy účinne bojujú proti zubnému kazu, obzvlášť ich organická forma – aminfluoridy.

Aminfluoridy spevňujú a remineralizujú zubnú sklovinu, čím zvyšujú jej odolnosť voči bakteriálnym kyselinám. Do zubnej skloviny sa ukladajú vo veľmi krátkom čase a na celom zubnom povrchu vytvárajú ochrannú vrstvu, ktorá dlhodobo ochraňuje zuby pred pôsobením baktérií zubného povlaku.

Vo Švajčiarsku a škandinávskych krajinách začali používať prípravky ústnej hygieny s aminfluoridom už pred 40 rokmi. Systematickou fluoridáciou aminfluoridmi sa im niekoľkonásobne podarilo znížiť kazivosť zubov. Deti vo veku 10 až 12 rokov majú v týchto krajinách v priemere 1 zubný kazNa Slovensku je už situácia horšia. Tu majú deti vo veku 12 rokov v priemere 6 až 8 kazov.

 

Pozor na obľúbené sladkosti

Väčšina detí a tínedžerov miluje sladkosti. Tak ako pri všetkom ostatnom, aj pri sladkostiach je však potrebné riadiť sa heslom „všetko s mierou.“ Nadmerná konzumácia sladkostí môže totiž spôsobiť naleptanie a odvápnenie zubnej skloviny. Najväčšiu hrozbu predstavujú najmä cmúľacie cukríky, čokoláda a sladké nápoje. Cukor, na ktorý sa často zabúda, však v sebe ukrýva napríklad aj veľmi obľúbené jedlo – hranolčeky s kečupom. Konzumácia týchto jedál by sa mala u detí a tínedžerov teda obmedziť.  

Pravidelná starostlivosť o ústnu dutinu je tou najlepšou investíciou na prevenciu zubného kazu. Správnou a pravidelnou hygienou dokážeme nielenže ochrániť deti pred zubným kazom a bolesťou, ale aj ušetriť nemalé peniaze na ošetrenie u stomatológa.

Prečítajte si viac o dentálnej hygiene

Základom zdravého a šťastného úsmevu je predovšetkým prevencia,
no potrebné je dbať aj na správne a pravidelné čistenie zubov.
Dentálna hygiena všeobecne Dentálna hygiena u novorodencov Dentálna hygiena v tehotenstve
Doprajte si zdravý a šťastný úsmev s Union zdravotnou poisťovňou. Pre našich poistencov máme príspevok 100 EUR ročne na zuby, ktorý je možno využiť na dentálnu hygienu a iné bežné ošetrenia u zubára.
pomozeme vam s doplatkami u zubara

100 EUR na zuby ročne
každému poistencovi

Doprajte si zdravý a šťastný úsmev s Union zdravotnou poisťovňou. Pre našich poistencov máme príspevok 100 EUR ročne na zuby, ktorý je možno využiť na dentálnu hygienu a iné bežné ošetrenia u zubára.

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia