Zdieľať

COVID vám dovolenku značne predraží

karanténa
V čase pandémie koronavírusu sa dovolenka môže zmeniť na adrenalínové dobrodružstvo plné nečakaných výdavkov. Preto je dôležité byť na ne pripravený.
karanténa

Na čo sa pripraviť, ak vám počas cestovania nariadia karanténu?

Ak sa vyberiete v týchto časoch na dovolenku do zahraničia, je potrebné počítať aj so situáciami, ktoré sa bežne nestávajú.

V čase pandémie koronavírusu sa dovolenkové dobrodružstvo môže zmeniť na adrenalínové dobrodružstvo plné nečakaných výdavkov. Preto je nesmierne dôležité byť na ne pripravený.

Modelová situácia: Počas dovolenky v Dubaji začnete cítiť príznaky koronavírusu. Necháte sa vyšetriť u miestneho lekára, ktorý vám na základe testu zistí ochorenie COVID-19. Lekár vám následne nariadi 10-14 dňovú karanténu.

Čo teraz? Hotel máte zaplatený na 7 dní, rovnako aj letenku domov. Na základe nariadenej karantény však musíte pobyt v hoteli predĺžiť, prípadne vás presunú do ubytovacieho zariadenia vyčleneného pre osoby v karanténe, ktoré bude pravdepodobne spoplatnené. Ďalšie náklady vám vzniknú aj pri náhradnej preprave späť domov. Podľa druhu pobytu (hotel, penzión, karanténne zariadenie) sa vám len ubytovanie predraží o stovky eur. Ďalšie peniaze si musíte pripraviť aj na novú letenku domov. V týchto časoch sa vám zíde nielen cestovné poistenie, ale aj špeciálne pre prípad ochorenia COVID.

0 %
Zľava
Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Doplnkové poistenie PANDEMIC vám uľahčí dovolenku

Naše nové doplnkové poistenie PANDEMIC vám pomôže lepšie zvládnuť náklady spojené s ochorením klasifikovaným ako epidémia/pandémia (napr. COVID-19), konkrétne:

Spoznajte doplnkové poistenie Pandemic

Cestovanie do zahraničia v čase pandémie – ako sa zariadiť?

0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Lucia Papanova

Lucia Papanova

Tento text sa doťahuje z profilu: - vo wordpresse mouse over na svoje meno vpravo hore, - click "upraviť profil - scroll do sekcie "životopis" - vyplniť

Lucia Papanova

Tento text sa doťahuje z profilu: - vo wordpresse mouse over na svoje meno vpravo hore, - click "upraviť profil - scroll do sekcie "životopis" - vyplniť
Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia