Zdieľať

Idete na dovolenku? Vyskúšajte si mapu nástrah dovolenkára!

Mapa nástrah dovolenkára
Zaujíma vás, v ktorých krajinách vám počas letnej dovolenky hrozí zvýšené riziko ochorenia, úrazu alebo straty či krádeže batožiny? Vyskúšajte si interaktívnu mapu nástrah dovolenkára, ktorú pre vás pripravila poisťovňa Union. Mapa obsahuje zaujímavé informácie o 45 najobľúbenejších letných dovolenkových destináciách.
Mapa nástrah dovolenkára

Kde hrozí choroba, úraz alebo strata batožiny

Dozviete sa napríklad, že slovenských turistov najčastejšie zastihne choroba v Turecku, Grécku či Bulharsku. Zaujímavá je aj informácia, že až 8 % Slovákov má počas dovolenky v Grécku starosť s boľavými zubmi alebo že ošetrenie v prípade tráviacich ťažkostí v Španielsku vás môže vyjsť až na 1 500 EUR. V Egypte sa zasa dovolenkárom nevyhýbajú drobné úrazy, v Chorvátsku na ľudí striehnu morskí ježkovia.

Riziko straty či krádeže dokladov je najvyššie v Tunisku, Egypte a Turecku. Egypt je tiež krajinou, kde sa slovenskí turisti najčastejšie stretávajú s vyčíňaním vreckových zlodejov. 

Informácie, ktoré sa môžu hodiť

Mapa nástrah dovolenkára okrem toho ponúka aj ďalšie užitočné informácie. K takým patria napríklad kontakty na miestnu políciu, záchranku, slovenský konzulát a pre klientov, ktorí si uzatvoria cestovné poistenie v Union poisťovni, aj kontakt na 24-hodinovú non-stop asistenčnú službu.

Mapa nástrah dovolenkára od Union poisťovne

0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia