Vyšetrenie cholesterolu pri každej preventívke

Nepodceňujte cholesterol! Dajte si vyšetriť hladinu cholesterolu pri každej preventívke - s Union zdravotnou poisťovňou to máte zadarmo.
Cholesterol
Cholesterol

Získajte vyšetrenie cholesterolu pri každej preventívke

Viete, že jedným z rizikových faktorov rozvoja srdcovo-cievnych ochorení, infarktu alebo mozgovej mŕtvice je zvýšená hladina cholesterolu v krvi? Preto by ste ani pri cholesterole nemali zabúdať na prevenciu. S Union zdravotnou poisťovňou si ho môžete dať vyšetriť zadarmo.

Čo je vlastne cholesterol a z čoho sa skladá

Cholesterol je tuková látka, ktorá tvorí ochranný obal všetkých buniek v tele. Podieľa sa na tvorbe viacerých hormónov, žlčových kyselín a vitamínu D. Približne dve tretiny cholesterolu si vytvorí váš organizmus sám v pečeni, len zvyšok dodávate stravou. Základnou funkciou cholesterolu je pomáhať vášmu telu uzdravovať sa, regenerovať a opravovať to, čo je poškodené. Cholesterol taktiež pomáha vašej pamäti a je potrebný pre neurologické funkcie.

Cholesterol sa skladá z dvoch základných zložiek:

 • HDL (high-density lipoprotein) je známy ako “dobrý” cholesterol, ktorý pomáha udržiavať cholesterol mimo tepien a prináša ho späť do pečene, kde je recyklovaný a znovu použitý tam, kde ho telo potrebuje.
 • LDL (Low-density lipoprotein) je známy ako “zlý” cholesterol. Cirkuluje v krvi a môže spôsobovať zanášanie tepien plátom, následkom čoho sa zužujú a strácajú flexibilitu. Pláty sa vytvárajú dôsledkom ukladania oxidovaného LDL cholesterolu.
Ilustracia trombocity

Prečo by sme mali poznať presné hodnoty cholesterolu v krvi?

Aj keď z celkového cholesterolu nie je možné zistiť podrobnosti o možnom riziku vzniku srdcovo-cievnych ochorení, jeho zvýšená hladina je dôvodom na presnejšie vyšetrenie jeho jednotlivých zložiek. Optimálna hladina cholesterolu u dospelého človeka by nemala presiahnuť 5,2 mmol/l. Dôležitým indikátorom pre určenie rizika je však pomer medzi HDL a celkovým cholesterolom a pomer medzi triacylglycerolmi a HDL zložkou cholesterolu.

Ako môžete sami pozitívne ovplyvniť hladinu cholesterolu v krvi?

Aj keď väčšinu cholesterolu si organizmus vyrába sám, časť prijímate v strave. Vyváženou stravou teda môžete jeho hladinu v organizme ovplyvňovať.

Pri zvýšenej hladine cholesterolu obmedzte konzumáciu nasýtených (živočíšnych) tukov – nachádzajú sa v mäsových výrobkoch, v niektorých mliečnych produktoch, ale aj v napr. v palmovom oleji, ktorý sa pridáva do všetkých lacných keksíkov a sušienok) a trans-mastných kyselín (vyprážané jedlá, potraviny s obsahom stužených tukov). Nahraďte ich nenasýtenými (rastlinnými) tukmi (olivový, ľanový olej) a zároveň zvýšte príjem vlákniny v potrave (celozrnné obilniny, ovocie, zelenina, strukoviny).

Základným krokom k optimalizácii hladiny cholesterolu je však znížiť prísun cukrov, hlavne tých jednoduchých a potravín s vysokým glykemickým indexom (sladkostí, sladených nápojov, pečiva, cestovín, múky, bielej ryže a pod.). Konzumujte semienka a orechy, ktoré priaznivo ovplyvňujú hladinu cholesterolu v krvi. Dôležitý je aj dostatok pohybu – svaly používajú tuky ako okamžité palivo a tiež spaľujú cukry.

Náš tip

Do akéhokoľvek jedla pridajte raz za deň lyžičku rozdrvených ľanových alebo sezamových semienok – okrem vysokého obsahu vlákniny z nich získate aj potrebné omega 3 nenasýtené mastné kyseliny.

Kedy máte nárok na vyšetrenie cholesterolu?

Napriek tomu, že aj chodíte pravidelne na preventívne prehliadky, podľa zákona máte nárok na vyšetrenie cholesterolu len v 18 roku a v 40 roku života. Problémom je, že ak sa aj jeho hladina v krvi v priebehu rokov postupne zvyšuje, nemusíte pociťovať žiadne zdravotné ťažkosti. Keďže na srdcovo cievne ochorenia zomiera ročne viac ľudí ako na rakovinu, určite stojí za to, aby ste si hodnotu cholesterolu dôsledne sledovali.

Ako môžete získať vyšetrenie cholesterolu pri každej preventívke?

Union zdravotná poisťovňa, a.s. ako jediná zdravotná poisťovňa uhrádza svojim poistencom vyšetrenie cholesterolu pri preventívnej prehliadke u všeobecného lekára každé dva roky. Preto stačí, ak svojho všeobecného lekára požiadate, aby vám v rámci preventívnej prehliadky urobil tiež test na hladinu cholesterolu v krvi.

Nie ste poistencom Union zdravotnej poisťovne?
Pridajte sa k nám a získajte množstvo výhod pre vás aj vašu rodinu.

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia