Atoms/icons/24/grey/info-24

Pri ošetreniach absolvovaných od 1. 6. 2022 bude Union zdravotná poisťovňa pri preplácaní Príspevku 150 € na zuby prihliadať na absolvovanie preventívnej prehliadky aj u všeobecného lekára a v prípade detí u pediatra. Viac sa dozviete na našom blogu.

Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií

Darcov krvi odmeňujeme balíčkom vitamínových doplnkov

Každého darcu krvi si veľmi vážime. Preto vás každé tri mesiace za dobrovoľné darovanie krvi odmeníme balíčkom vitamínových doplnkov pre podporu vášho zdravia.
Young man making blood donation in hospital, focus on hand

Čo od nás dostanete?

Vďaka darcovstvu krvi sa každoročne podarí zdravotníkom zachrániť tisíce životov. Všetci, ktorí darujú svoju krv, si zaslúžia pozornosť, ak medzi nich patríte aj vy, dajte nám o sebe vedieť a od nás ako poďakovanie dostanete:

Atoms/icons/80/grey-green/info-80

Tip od nás

Po príchode na transfúziologické oddelenie sa najskôr zaregistrujete. Potrebujete občiansky preukaz, kartu poistenca, kartu darcu krvi (ak ste už boli darovať krv). Vyplníte dotazník darcu, ktorý sa týka vašej životosprávy, zdravia, rizikových faktorov, či ochorení. Dotazník darcu krvi, plazmy a krvných buniek si môžete zo stránky Národnej transfúznej služby Slovenskej republiky stiahnuť a vyplniť ho v pohodlí domova. 


Čo treba splniť?

Poistite sa za 3 minúty
priamo v mobile

Vďaka digitálnemu podpisu nemusíte už nikam chodiť, ani na nikoho čakať.
Našu online prihlášku podpíšete priamo v mobile.

Ako na to?

Union zdravotná poisťovňa, a.s. si vyhradzuje právo na zmeny poskytovaných výhod.
Poskytovateľom tejto služby je Union poisťovňa, a. s., ktorá vykonáva svoju činnosť v rozsahu určenom zákonom č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve v platnom znení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Poskytovateľom tejto služby je Union zdravotná poisťovňa, a. s., ktorá vykonáva svoju činnosť v rozsahu určenom zákonom č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou v platnom znení a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.