Balíček vitamínových doplnkov ako odmena za darovanie krvi

Na to, aby poistenec - darca krvi balíček získal, musí priniesť osobne na kontaktné miesto Union zdravotnej poisťovne, a.s. alebo zaslať elektronicky na adresu darca.krvi@union.sk potvrdenie o tom, že bol v predchádzajúcom štvrťroku darovať krv.
Balicek pre darcu krvi
Balicek pre darcu krvi

Union zdravotná poisťovňa, a.s. pripravila pre svojich poistencov, ktorí sú darcami krvi, balíček vitamínových doplnkov. Na to, aby poistenec – darca krvi balíček získal, musí priniesť osobne na kontaktné miesto Union zdravotnej poisťovne, a.s. alebo zaslať elektronicky na adresu darca.krvi@union.sk potvrdenie o tom, že bol v predchádzajúcom štvrťroku darovať krv.

Potvrdenie o dobrovoľnom a bezpríspevkovom darovaní krvi a krvných zložiek od zdravotníckeho subjektu, ktorý odber realizoval, na území Slovenskej republiky (resp. preukaz darcu krvi so záznamom o darovaní) nesmie byť staršie ako 3 mesiace od posledného darovania krvi.

Darca krvi má nárok na balíček najviac 1x za 3 mesiace.

Ušetrite čas pri darovaní krvi

Vďaka stránke darcaKrvi.sk môžete pri darovaní krvi ušetriť čas vyplnením dotazníka online. Táto stránka Vás prevedie 5-krokovým formulárom, na konci ktorého si stiahnete predvyplnený dotazník pre darcov krvi, plazmy a krvných buniek v PDF formáte.

Ako postupovať pre získanie balíčka osobne na kontaktnom mieste?

Ako postupovať pre získanie balíčka poštou?

Union zdravotná poisťovňa, a.s. oceňuje vitamínovým balíčkom aj darcov krvi, ktorým udelil Červený kríž plaketu za opakované darcovstvo. 

Darcovi krvi balíček zašleme poštou (môže si vybrať formu podania žiadosti elektronicky alebo poštou), na základe vyššie popísaného postupu. Súčasťou žiadosti však musí byť Diplom, ktorý bol darcovi udelený Červeným krížom.