Atoms/icons/24/grey/info-24

….

Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií

Špeciálny BRCAscreen test na odhalenie DNA predispozície rakoviny prsníka

Máte v rodine diagnostikovanú rakovinu prsníka? Ako jediná zdravotná poisťovňa preplatíme svojim poistenkám a poistencom špeciálny test BRCAscreen, ktorý spoľahlivo odhalí predispozície na rakovinu prsníka.
brcascreentest
brcascreentest

Čo od nás dostanete?

Test BRCAscreen odhaľuje minimálne 31 predispozícií v génoch BRCA1/2, ktoré sa vyskytujú v slovenskej a českej populácii rodín s karcinómom prsníka. Táto skupina predstavuje takmer deväťdesiat percent popísaných mutácií, resp. osemdesiatštyri percent rodín s mutáciou v slovenskej populácii.

Ak ste našou poistenkou alebo poistencom a máte v rodinnej anamnéze karcinóm prsníka, máte nárok na:  

Viac o BRCA génoch:

Gény BRCA1 a BRCA2 plnia úlohu v procesoch opráv poškodenej DNA. Mutácie, varianty či predispozície vyskytujúce sa v týchto génoch, zvyšujú pravdepodobnosť vzniku nádorov prsníka, ale aj iných nádorov. Ochorenie, ktoré sa rozvinie z variantov BRCA génov v dôsledku predispozície, sa nazýva dedičný (hereditárny) karcinóm prsníka. Patogénne varianty v génoch BRCA1 a BRCA2 sú zodpovedné za vznik približne sedemdesiat percent prípadov týchto karcinómov.

Čo treba splniť?

    • Mať vo svojej rodine pozitívnu rodinnú anamnézu – nie viac ako jeden prípad karcinómu prsníka u prvostupňovej (napr. matka, sestra) alebo druhostupňovej (napr. stará mama) pokrvnej príbuznej vo veku od 50 rokov (vek v akom im bolo diagnostikované ochorenie).
    • Ste pacientkou s nádorom prsníka vo veku nad 50 rokov a bez rodinnej anamnézy.
Atoms/icons/40/black/chcem_nahlasit_skodovu_udalost-40

Ak máte v rodine dva a viac prípadov karcinómu prsníka či  jeden prípad karcinómu vaječníkov, alebo ste pacientka s diagnostikovaným nádorom prsníka vo veku pod 50 rokov, príp. ste pacientka s nádorom vaječníka, máte nárok na komplexnú diagnostiku BRCA1/2 génov. Kontaktujte regionálne dostupnú Ambulanciu klinickej genetiky. Presný zoznam indikačných kritérií na vykonanie komplexného vyšetrenia nájdete tu 

Poistite sa za 3 minúty
priamo v mobile

Vďaka digitálnemu podpisu nemusíte už nikam chodiť, ani na nikoho čakať.
Našu online prihlášku podpíšete priamo v mobile.

Ako na to?

Najčastejšie otázky

Pozitívny výsledok genetického testu znamená, že ste zdedili DNA predispozíciu, a preto máte zvýšenú pravdepodobnosť vzniku nádoru prsníka. Máte nárok na špeciálny režim preventívnych prehliadok. Mali by ste absolvovať genetickú konzultáciu na oddelení klinickej genetiky a byť zaradená do preventívneho manažmentu vo vašej gynekologickej ambulancii alebo v ambulancii klinickej onkológie.

Negatívny výsledok testu síce nemôže stopercentne vylúčiť prítomnosť inej vzácnej DNA mutácie v génoch BRCA1/2 alebo v súvisiacich génoch (napr. CHEK2, PALB2, TP53), no uvedené mutácie sú v populácii veľmi vzácne a pravdepodobnosť ich výskytu u ľudí bez rodinnej anamnézy je veľmi nízka.

Test neslúži na posúdenie celoživotného rizika vzniku iného dedičného alebo náhodného nádorového ochorenia, ktoré môže byť spôsobené životným štýlom človeka (napr. nádor pľúc, hrubého čreva).

Na komplexné vyšetrenie génov BRCA 1/2 (testujú sa nielen predispozície na rakovinu prsníka), hradené z verejného zdravotného poistenia, máte nárok, ak spĺňate prísnejšie indikačné kritériá, uverejnené na stránke Slovenskej spoločnosti lekárskej genetiky.

Pre komplexné vyšetrenie génov BRCA 1/2 je potrebná návšteva ambulancie klinickej genetiky a genetická konzultácia. 

Rozdiel medzi komplexným vyšetrením génov BRCA 1/2 a BRCAscreen testom je ten, že v prípade komplexného vyšetrenia sa sekvenujú kompletne všetky gény asociované (spájané) s týmto ochorením a nesledujú sa len vybrané mutácie DNA.

Union zdravotná poisťovňa, a.s. si vyhradzuje právo na zmeny poskytovaných výhod.

AKTALIZUJTE SI ÚDAJE, KTORÉ VÁM POMÔŽU ZLEPŠIŤ VAŠE ZDRAVIE

Získajte bezplatné upozornenie na preventívnu prehliadku u vášho všeobecného lekára. Aktualizujte si váš e-mail a telefón a aktivujte si službu preventívna pripomienka pre poistencov Union zdravotnej poisťovne.