Zdieľať

Zdravotná starostlivosť na Slovensku. FAQ pre cudzincov na Slovensku

otazky o Union zdravotnej poistovni
Ako cudzinec na Slovensku alebo Slovák žijúci v zahraničí určite potrebujete zdravotné poistenie. Ako funguje zdravotná starostlivosť na Slovensku a aké poistenie potrebujete?
otazky o Union zdravotnej poistovni

Slovensko je nádherná krajina plná príležitostí. Tisícky cudzincov zo všetkých kútov sveta pracuje na Slovensko pre firmy z najrôznejších odvetví.

V tomto článku vám predstavíme, ako funguje zdravotný systém na Slovensku a zároveň získate prehľad, aké zdravotné poistenie potrebujete.

Ako funguje zdravotný systém na Slovensku?

Najrozšírenejšie je tzv. Verejné zdravotné poistenie, ktorého účastníkom sú takmer všetci občania  SR a tiež cudzinci, ktorí tu majú trvalý pobyt  a/alebo zamestnanie, či podnikanie. Podmienky vstupu sú však stanovené zákonom a konkrétne prípady, kedy môžete vstúpiť do systému verejného zdravotného poistenia si môžete prečítať nižšie. Pokiaľ na verejné zdravotné poistenie nespĺňate podmienky, budete potrebovať komerčné zdravotné poistenie.

Verejné zdravotné poistenie je povinné pre osobu, ktorá:

  • ide o cudzinca* zamestnaného na Slovensku** ktorý má príjem vo výške aspoň minimálnej mzdy***, alebo
  • ide o cudzinca*, ktorý vykonáva na území Slovenskej republiky samostatnú zárobkovú činnosť ****,
  • je dieťa, ktorého aspoň jeden rodič je verejne zdravotne poistený na Slovensku,
  • je zahraničný študent študujúci na škole v Slovenskej republike na základe medzinárodnej zmluvy,
  • je žiak alebo študent, ktorý je Slovákom žijúcim v zahraničí študujúci na škole v Slovenskej republike,
  • je profesionálny športovec, ktorý odplatne vykonáva šport za športovú organizáciu,
  • je Vaše dieťa, ktoré sa narodilo v krajine EÚ

Kto potrebuje komerčné zdravotné poistenie?

Komerčné zdravotné poistenie je  pre vás  vhodné, ak nespĺňate podmienky pre vznik verejného zdravotného poistenia. Napríklad:

Čo kryje komerčné zdravotné poistenie?

Neodkladná zdravotná starostlivosť

Neodkladná liečba úrazu alebo náhleho ochorenia, odvrátenie  bezprostredného  ohrozenia zdravia a/alebo života, liečba náhlej akútnej bolesti, zástava krvácania

Kompletná zdravotná starostlivosť

Kompletná liečba úrazu a choroby, prevencia, sledovanie zdravotného stavu, vakcinácia detí, tehotenstvo a popôrodná starostlivosť; liečba ochorení, ktoré vznikli pred príchodom na Slovensko ak bol s nimi klient prijatý do poistenia a o ochoreniach vopred informoval poisťovňu.

Potrebujete poistenie, ktoré kryje neodkladnú alebo kompletnú zdravotnú starostlivosť ?

Krytie neodkladnej zdravotnej starostlivosti najčastejšie využívajú turisti, ktorí prichádzajú na Slovensko na krátky pobyt.

Krytie neodkladnej zdravotnej starostlivosti využívajú najmä:

Krytie kompletnej zdravotnej starostlivosti využívajú najmä:

Pokiaľ potrebujete krytie neodkladnej alebo kompletnej zdravotnej starostlivosti a nemáte nárok na verejné zdravotné poistenie, môžete si uzavrieť komerčné poistenie jednoducho a online tu:

Čo môžete očakávať od systému verejného zdravotníctva na Slovensku?

Union zdravotná poisťovňa je jednou zo súkromných zdravotných poisťovní, ktorá okrem zákonného rozsahu verejného zdravotného poistenia ponúka ďalšie unikátne benefity.

Pokiaľ máte nárok na verejné zdravotné poistenie a chcete využívať benefity, ktoré poskytuje Union zdravotná poisťovňa, môžete sa poistiť jednoducho online alebo nám zavolajte a všetko potrebné vybavíme za vás.

0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Lucia Papanova

Lucia Papanova

Tento text sa doťahuje z profilu: - vo wordpresse mouse over na svoje meno vpravo hore, - click "upraviť profil - scroll do sekcie "životopis" - vyplniť

Lucia Papanova

Tento text sa doťahuje z profilu: - vo wordpresse mouse over na svoje meno vpravo hore, - click "upraviť profil - scroll do sekcie "životopis" - vyplniť
Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Tieto články by ťa mohli zaujímať

Tieto články
by ťa mohli zaujímať

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia