Atoms/icons/24/grey/info-24
……………
Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií

Zdieľať

Test na dyslexiu: Rozpoznajte symptómy

Zistite či má dieťa dyslexiu, test dyslexie, chlapec na podlahe číta knihu

Dieťa, ktoré má dyslexiu, má ťažkosti s čítaním, slabikovaním a hláskovaním slov, ale aj s porozumením textu. Vyplnenie testu vám môže pomôcť identifikovať príznaky u vášho dieťaťa.

Zistite či má dieťa dyslexiu, test dyslexie, chlapec na podlahe číta knihu

Dyslexia je porucha centrálneho nervového systému, ktorá má často genetické pozadie a ktorá sa dá zdediť. Ak sa diagnostikuje neskoro, deti s dyslexiou môžu mať problémy s jazykovou a slovnou zásobou. Prečítajte si celý článok o dyslexii tu. Test zostavila špeciálna pedagogička s dlhoročnou praxou PaeDr. Ildikó Kásaová.

Vyberte si tvrdenie, ktoré sa najviac týka vášho dieťaťa.

Číta podľa vás primerane svojmu veku?

Moje dieťa má priemernú (nadpriemernú) inteligenciu a podľa mňa číta na úrovni zodpovedajúcej jeho veku. /0 bodov/

Moje dieťa má priemernú (nadpriemernú) inteligenciu, ale jeho čítacie schopnosti podľa mňa nie sú primerané jeho veku. /1 bod/

Ako sa vyjadruje?

Moje dieťa sa dokáže vyjadriť slovne a písomne na dobrej úrovni. /0 bodov/

Moje dieťa sa lepšie vyjadruje slovne, než písomne. /1 bod/

Do akej miery obľubuje čítanie?

Moje dieťa rado číta a úlohy, ktoré sa týkajú čítaného textu, ľahko zvláda. /0 bodov/

Moje dieťa sa vyhýba čítaniu a pri úlohách, ktoré vyžadujú čítanie, sa ľahko stáva frustrovaným. /1 bod/

Ako dokáže udržať pozornosť a sústredenie?

Pre moje dieťa nie je charakteristické rozptýlenie, ľahko udrží pozornosť. /0 bodov/

Pozornosť môjho dieťaťa je ľahké narušiť, jeho sústredenie sa často rozptýli. /1 bod/

Má pri čítaní fyzické problémy?

Pri čítaní nemá žiadne fyzické ťažkosti. /0 bodov/

Pri čítaní sa často sťažuje na bolesti hlavy, brucha a na závraty. /1 bod/

Má problém s prečítaním písmen a textu?

Moje dieťa je schopné si poľahky prečítať písmená a texty. /0 bodov/

Moje dieťa sa často sťažuje, že pri čítaní sa písmená „pohybujú”, „skáču” a „vlnia sa”. /1 bod/

Dokáže porozumieť prečítanému textu?

Po prečítaní odseku je moje dieťa schopné prediskutovať text, ktorý číta na túto tému. /0 bodov/

Po prečítaní odseku moje dieťa nedokáže zhrnúť, zapamätať si a ani porozumieť jeho obsahu. /1 bod/

Ako sa prejavuje pri hlasnom čítaní?

Keď moje dieťa nahlas číta, číta presne a bez chýb. /0 bodov/

Keď moje dieťa nahlas číta, často opakuje slová, vymení písmená alebo slovosled bez toho, aby to postrehlo. /1 bod/

Má problém s písaním a hláskovaním slov, ktoré už pozná?

Moje dieťa dokáže bez chyby napísať a hláskovať slová, ktoré pozná. /0 bodov/

Moje dieťa nedokáže bez chyby napísať slová, ktoré pozná a nesprávne ich aj hláskuje. /1 bod/

Má problém s výslovnosťou neznámych slov?

Moje dieťa ľahko vyslovuje slová, ktoré sú pre neho neznáme. /0 bodov/

Moje dieťa má ťažkosti s výslovnosťou neznámych slov. /1 bod/

Výsledky:

0 – 3 body: Podľa vašich odpovedí na otázky je pravdepodobné, že u vášho dieťaťa nie je podozrenie na dyslexiu. Ak existuje oblasť, ktorá mu robí ťažkosti v škole alebo doma, je vhodné obrátiť sa na odborníka, ktorý môže dať vhodné rady ohľadne správneho vývoja vášho dieťaťa.

4 – 6 bodov: Podľa vašich odpovedí je u vášho dieťaťa podozrenie na dyslexiu. Preto je potrebné čím skôr požiadať o pomoc špeciálneho pedagóga, psychológa alebo detského lekára. S ich pomocou je možné odhaliť závažnosť odchýlky a tiež to, či sú nutné ďalšie postupy.

7 – 10 bodov: Je veľká pravdepodobnosť, že vaše dieťa má dyslexiu. Ak ste doteraz ešte nevyhľadali odborníka, je vhodné tak urobiť čo najskôr. Vyhľadajte pomoc s cieľom diagnostikovať a nastaviť vhodnú, účinnú terapiu. Správna terapia je nevyhnutná pre ďalší vývoj vášho dieťaťa.

Vyskúšajte aj test na ADHD.

psychologička Ildikó Kásaová

Autorka: Ildikó Kásaová

V pedagogike pracujem už viac ako 30 rokov. Začínala som ako predškolský pedagóg v materskej škole, no po dvadsiatich rokoch som sa rozhodla venovať školákom a žiakom s poruchami učenia a správania. Momentálne som zamestnaná na základnej škole v Bratislave ako učiteľka a špeciálna pedagogička. Pedagogickú profesiu beriem a cítim ako svoje životné poslanie, napĺňa ma energiou a láskou, môžem pomôcť tam kde to potrebujú. Pred dvomi rokmi som otvorila súkromné centrum špeciálnopedagogického-poradenstva – mám veľa klientov, ktorí ma vyhľadajú s tým, že potrebujú individuálnu starostlivosť a pomoc.

Ildikó Kásaová

Ildikó Kásaová

V pedagogike pracujem už viac ako 30 rokov. Začínala som ako predškolský pedagóg v materskej škole, no po dvadsiatich rokoch som sa rozhodla venovať školákom a žiakom s poruchami učenia a správania. Momentálne som zamestnaná na základnej škole v Bratislave ako učiteľka a špeciálna pedagogička. Pedagogickú profesiu beriem a cítim ako svoje životné poslanie, napĺňa ma energiou a láskou, môžem pomôcť tam kde to potrebujú. Pred dvomi rokmi som otvorila súkromné centrum špeciálnopedagogického-poradenstva – mám veľa klientov, ktorí ma vyhľadajú s tým, že potrebujú individuálnu starostlivosť a pomoc.

Ildikó Kásaová

V pedagogike pracujem už viac ako 30 rokov. Začínala som ako predškolský pedagóg v materskej škole, no po dvadsiatich rokoch som sa rozhodla venovať školákom a žiakom s poruchami učenia a správania. Momentálne som zamestnaná na základnej škole v Bratislave ako učiteľka a špeciálna pedagogička. Pedagogickú profesiu beriem a cítim ako svoje životné poslanie, napĺňa ma energiou a láskou, môžem pomôcť tam kde to potrebujú. Pred dvomi rokmi som otvorila súkromné centrum špeciálnopedagogického-poradenstva – mám veľa klientov, ktorí ma vyhľadajú s tým, že potrebujú individuálnu starostlivosť a pomoc.

VYHRAJTE iPHONE 14 A 115 ĎALŠÍCH CIEN

Aktualizujte si svoje kontaktné údaje a potvrďte marketingový súhlas. Ste v hre o:

  • iPhone 14;
  • dovolenové poukážky v hodnote 285 eur;
  • 20 eur do kníkupectva Martinus. 

Naše ambície v oblasti vedenia spoločnosti

Vykonávať naše podnikanie v transparentným a udržateľným spôsobom

  • Udržateľné investície a obchodné operácie.
  • Voľba obchodných partnerov, ktorí tiež kladú dôraz na udržateľnosť.
  • Prevádzkovať naše podnikanie transparentným a udržateľným spôsobom.
  • Chrániť informácie a dáta našich klientov a partnerov pred ich zneužitím tým, že zabezpečujeme bezpečnosť našich digitálnych riešení a služieb.
  • Budovať otvorenú, inovatívnu a etickú korporátnu kultúru.
  • Prevencia a odhaľovanie korupcie a úplatkárstva prostredníctvom školeného interného tímu.
  • Vyžadovanie tohto prístupu aj od partnerov formou zmluvných dojednaní.